Rejestr zmian w biuletynie

27.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Jednostki organizacyjne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Tryb pozakonkursowy zlecania zadań publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Tryb pozakonkursowy zlecania zadań publicznych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Żaczek-Orlik"

26.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Listopad 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.314.2019 z dnia 14 listopada2019r. w sprawie rozłożenia na raty należności czynszowychzwiązanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego."
Dotyczy dokumentu:
Listopad 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.317.2019 z dnia 18 listopada2019r. w sprawie rozłożenia na raty należności czynszowychzwiązanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego."
Dotyczy dokumentu:
Listopad 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.318.2019 z dnia 18 listopada2019r. w sprawie umorzeń należności o charakterze cywilnoprawnym."
Dotyczy dokumentu:
Listopad 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.319.2019 z dnia 19 listopada2019r. w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu nabyciawłasności nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Listopad 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.320.2019 z dnia 19 listopada2019r. w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na rok 2019."
Dotyczy dokumentu:
Listopad 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.321.2019 z dnia 19 listopada2019r. w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2019."
Dotyczy dokumentu:
Listopad 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.322.2019 z dnia 19 listopada2019r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2019r."
Dotyczy dokumentu:
Listopad 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.323.2019 z dnia 20 listopada2019r. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu apelu."
Dotyczy dokumentu:
Listopad 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.324.2019 z dnia 20 listopada2019r. w sprawie należności czynszowych związanych z użytkowaniemlokali mieszkalnych."
Dotyczy dokumentu:
Listopad 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.325.2019 z dnia 22 listopada2019r. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektuuchwały."
Dotyczy dokumentu:
Aktualne plany miejscowe miasta Lubina
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Aktualne plany miejscowe miasta Lubina
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Archiwalne plany miejscowe miasta Lubina
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Plan 31 - miejscowy plan zagospodarowaniaprzestrzennego nr 31 w Lubinie (zastąpiono planem Nr 46)"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnego: Dariusz Węgrzyn
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

25.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Urząd Miejski
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje teleadresowe i godziny pracy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Lubina
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Lubina
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Regulamin Organizacyjny"
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załączniki do Regulaminu Organizacyjnego
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załączniki do Regulaminu Organizacyjnego"
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obwieszczenie"
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Regulamin Organizacyjny
Dotyczy dokumentu:
Nowoczesne i twórcze Szkoły Podstawowe w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyniku postępowania - projektory"

22.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Wykonanie konserwacji, napraw i usuwania awarii wraz z usługami pogotowia technicznego w zasobach Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Wykonanie konserwacji, napraw i usuwania awarii wraz z usługami pogotowia technicznego w zasobach Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o zamówieniu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Wykonanie konserwacji, napraw i usuwania awarii wraz z usługami pogotowia technicznego w zasobach Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ + załączniki Nr 1 - 6
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Wykonanie konserwacji, napraw i usuwania awarii wraz z usługami pogotowia technicznego w zasobach Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 7
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Wykonanie konserwacji, napraw i usuwania awarii wraz z usługami pogotowia technicznego w zasobach Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 8
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Wykonanie konserwacji, napraw i usuwania awarii wraz z usługami pogotowia technicznego w zasobach Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 9
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Wykonanie konserwacji, napraw i usuwania awarii wraz z usługami pogotowia technicznego w zasobach Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 10
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Wykonanie konserwacji, napraw i usuwania awarii wraz z usługami pogotowia technicznego w zasobach Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 11
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 24 000 000,00 PLN.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapis video sesji Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapis video sesji Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

21.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Tryb pozakonkursowy zlecania zadań publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Tryb pozakonkursowy zlecania zadań publicznych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Fundacja Dumni z Lubina"
Dotyczy dokumentu:
Transmisja sesji on-line
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna