Rejestr zmian w biuletynie

09.01.2020

Dotyczy dokumentu:
Za 2018 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Bogusława Potocka
Dotyczy dokumentu:
Za 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Bogusława Potocka"
Dotyczy dokumentu:
Za 2018 rok (rozpoczęcie kadencji)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Bogusława Potocka
Dotyczy dokumentu:
Za 2018 rok (rozpoczęcie kadencji)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Bogusława Potocka"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina zawiadamiające strony postępowania (powyżej 10), o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubinie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji produkcji ciepła z biomasy o mocy 15MW w Lubinie", planowanego na terenie działki nr 2/3 w obrębie 9 miasta Lubina.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

08.01.2020

Dotyczy dokumentu:
Podatki i opłaty na 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Deklaracja na podatek rolny"
Dotyczy dokumentu:
Podatki i opłaty na 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do deklaracji na podatek rolny – daneo przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu"
Dotyczy dokumentu:
Podatki i opłaty na 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do deklaracji na podatek rolny – daneo przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania"

07.01.2020

Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.361.2019 z dnia 31 grudnia2019r. w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na rok 2019."
Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.362.2019 z dnia 31 grudnia2019r. w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2019."
Dotyczy dokumentu:
Transport drogowy - Zmiana danych zawartych w licencji na wykonywanie transportu drogowego osób taksówką
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pobierz wniosek w .pdf (dla licencji wydanych przed01.01.2020r.)"
Dotyczy dokumentu:
Transport drogowy - Zmiana danych zawartych w licencji na wykonywanie transportu drogowego osób taksówką
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pobierz wniosek w .pdf (dla licencji wydanych po01.01.2020r.)"
Dotyczy dokumentu:
Zmiana danych zawartych w licencji na wykonywanie transportu drogowego osób taksówką
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pobierz wniosek w .pdf (dla licencji wydanych przed01.01.2020r.)"
Dotyczy dokumentu:
Zmiana danych zawartych w licencji na wykonywanie transportu drogowego osób taksówką
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pobierz wniosek w .pdf (dla licencji wydanych po01.01.2020r.)"
Dotyczy dokumentu:
Transport drogowy - Zmiana danych zawartych w licencji na wykonywanie transportu drogowego osób taksówką
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pobierz wniosek w RTF
Dotyczy dokumentu:
Transport drogowy - Zmiana danych zawartych w licencji na wykonywanie transportu drogowego osób taksówką
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pobierz wniosek w PDF
Dotyczy dokumentu:
Zmiana danych zawartych w licencji na wykonywanie transportu drogowego osób taksówką
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Transport drogowy - Zmiana danych zawartych w licencji na wykonywanie transportu drogowego osób taksówką
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zmiana danych zawartych w licencji na wykonywanie transportu drogowego osób taksówką
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pobierz wniosek w PDF
Dotyczy dokumentu:
Zmiana danych zawartych w licencji na wykonywanie transportu drogowego osób taksówką
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pobierz wniosek w RTF
Dotyczy dokumentu:
Wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego osób taksówką
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pobierz wniosek w .rtf
Dotyczy dokumentu:
Wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego osób taksówką
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pobierz wniosek w .pdf
Dotyczy dokumentu:
Wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego osób taksówką
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pobierz wniosek w .pdf"
Dotyczy dokumentu:
Transport drogowy - Wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego osób taksówką
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pobierz wniosek w .rtf
Dotyczy dokumentu:
Transport drogowy - Wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego osób taksówką
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pobierz wniosek w .pdf
Dotyczy dokumentu:
Transport drogowy - Wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego osób taksówką
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pobierz wniosek w .pdf"
Dotyczy dokumentu:
Transport drogowy - Wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego osób taksówką
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego osób taksówką
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej podjęte na sesji XI z 21 listopada 2019r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała 74 w sprawie szczegółowych zasadponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych."
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej podjęte na sesji XI z 21 listopada 2019r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała 74 w sprawie szczegółowych zasadponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Bieżące utrzymanie sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Bieżące utrzymanie sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 24 000 000,00 PLN.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 24 000 000,00 PLN.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna