Rejestr zmian w biuletynie

15.01.2020

Dotyczy dokumentu:
Styczeń 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.5.2019 z dnia 10 stycznia 2020r.w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektow uchwał."
Dotyczy dokumentu:
Styczeń 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.6.2019 z dnia 14 stycznia 2020r.w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie lub powierzenie dorealizacji zadań publicznych w 2020r."
Dotyczy dokumentu:
Styczeń 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.7.2019 z dnia 14 stycznia 2020r.w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu uchwały."
Dotyczy dokumentu:
Styczeń 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.8.2019 z dnia 15 stycznia 2020r.w sprawie dzierżaw gruntów."
Dotyczy dokumentu:
Dowód osobisty - Wydanie dowodu osobistego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie dowodu osobistego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pobierz wniosek w PDF
Dotyczy dokumentu:
Wydanie dowodu osobistego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pobierz wniosek w PDF"
Dotyczy dokumentu:
Dowód osobisty - Wydanie dowodu osobistego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pobierz wniosek w PDF
Dotyczy dokumentu:
Dowód osobisty - Wydanie dowodu osobistego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pobierz wniosek w PDF"
Dotyczy dokumentu:
Zalecenia dla przemysłowych producentów drobiu w związku z występowaniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

13.01.2020

Dotyczy dokumentu:
Styczeń 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

09.01.2020

Dotyczy dokumentu:
Za 2018 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Bogusława Potocka
Dotyczy dokumentu:
Za 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Bogusława Potocka"
Dotyczy dokumentu:
Za 2018 rok (rozpoczęcie kadencji)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Bogusława Potocka
Dotyczy dokumentu:
Za 2018 rok (rozpoczęcie kadencji)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Bogusława Potocka"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina zawiadamiające strony postępowania (powyżej 10), o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubinie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji produkcji ciepła z biomasy o mocy 15MW w Lubinie", planowanego na terenie działki nr 2/3 w obrębie 9 miasta Lubina.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna