Rejestr zmian w biuletynie

17.08.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną - 100-lecie Niepodległości - Gramy na setkę.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. Rozwijanie kompetencji uczniów i zauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - dążenie do mądrej i skutecznej edukacji w Gimnazjum nr 4 im. Jana Pawła II w Lubinie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego"

14.08.2018

Dotyczy dokumentu:
XLIII Sesja Rady Miejskiej w Lubinie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną - 100-lecie Niepodległości - Gramy na setkę.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa chodnika wraz z budową oświetlenia przy ul. Małomickiej w Lubinie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Przebudowa placu z postumentem i cokołem pod popiersie wraz z iluminacją w Parku Piłsudskiego w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Przebudowa placu z postumentem i cokołem pod popiersie wraz z iluminacją w Parku Piłsudskiego w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia -unieważnienie"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Przebudowa placu z postumentem i cokołem pod popiersie wraz z iluminacją w Parku Piłsudskiego w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja z otwarcia ofert

13.08.2018

Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.211.2018 z dnia 31 lipca 2018 r.w sprawie powołania Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej wLubinie."
Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.212.2018 z dnia 31 lipca 2018 r.w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2018r."
Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.213.2018 z dnia 31 lipca 2018 r.w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2018."
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Dostawa 2 ekranów dotykowych i 10 projektorów multimedialnych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Zakup i dostawa pracowni językowej 16-stanowiskowej –laboratorium językowe.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Dostawa, instalacja i konfiguracja systemu sieci bezprzewodowej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Dostawa, instalacja i konfiguracja systemu sieci bezprzewodowej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Starosty Lubińskiego z dnia 10.08.2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego pod nazwą Rozbudowa drogi gminnej nr 103051D Miroszowice-Kłopotów - etap III.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Starosty Lubińskiego z dnia 10.08.2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego pod nazwą Rozbudowa drogi gminnej nr 103051D Miroszowice-Kłopotów - etap III.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rozporządzenie Ministra Pracy i PolitykiSpołecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych isanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzonyżłobek lub klub dziecięcy."
Dotyczy dokumentu:
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rozporządzenie Ministra Pracy i PolitykiSpołecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie wymagań lokalowych isanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece naddziećmi w wieku do lat 3
Dotyczy dokumentu:
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmiw wieku do lat 3"

poprzednia ... 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ... następna