Rejestr zmian w biuletynie

08.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną - Świadczenie usług pocztowych wykonywanych w obrocie krajowym i zagranicznym.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Dostawa elementów iluminacji świątecznej.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o zamówieniu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Dostawa elementów iluminacji świątecznej.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ + Załączniki Nr 1 - 5
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Dostawa elementów iluminacji świątecznej.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 6
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Dostawa elementów iluminacji świątecznej.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 7
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Dostawa elementów iluminacji świątecznej.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Modyfikacja SIWZ - zmiana terminu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Dostawa elementów iluminacji świątecznej.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Dostawa elementów iluminacji świątecznej.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Składy osobowe organów Spółek Komunalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Akta stanu cywilnego - Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Akta stanu cywilnego - Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Lubinie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. księgowości i płac.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

07.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Za 2018 (zakończenie kadencji)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Dariusz Jankowski"
Dotyczy dokumentu:
Za 2018 (zakończenie kadencji)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Dorota Dutkanicz"
Dotyczy dokumentu:
Za 2018 (zakończenie kadencji)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Franciszek Wojtyczka"
Dotyczy dokumentu:
Za 2018 (zakończenie kadencji)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Grzegorz Pytka"
Dotyczy dokumentu:
Za 2018 (zakończenie kadencji)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Jan Grocholski"
Dotyczy dokumentu:
Za 2018 (zakończenie kadencji)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Joanna Kot"
Dotyczy dokumentu:
Za 2018 (zakończenie kadencji)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Marcin Białkowski"
Dotyczy dokumentu:
Za 2018 (zakończenie kadencji)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Marcin Królak"
Dotyczy dokumentu:
Za 2018 (zakończenie kadencji)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Maria Szydłowska"
Dotyczy dokumentu:
Za 2018 (zakończenie kadencji)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Marian Węgrzynowski"
Dotyczy dokumentu:
Za 2018 (zakończenie kadencji)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Marzena Tutka"
Dotyczy dokumentu:
Za 2018 (zakończenie kadencji)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Piotr Motyliński"
Dotyczy dokumentu:
Za 2018 (zakończenie kadencji)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Piotr Socha"
Dotyczy dokumentu:
Za 2018 (zakończenie kadencji)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Przemysław Tadla"
Dotyczy dokumentu:
Za 2018 (zakończenie kadencji)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Robert Cieślowski"
Dotyczy dokumentu:
Za 2018 (zakończenie kadencji)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Roman Zaprutko"
Dotyczy dokumentu:
Za 2018 (zakończenie kadencji)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Romuald Kujawa"
Dotyczy dokumentu:
Za 2018 (zakończenie kadencji)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Stanisław Klimowicz"
Dotyczy dokumentu:
Za 2018 (zakończenie kadencji)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Tomasz Górzyński"
Dotyczy dokumentu:
Za 2018 (zakończenie kadencji)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zbigniew Czerwonka"
Dotyczy dokumentu:
Za 2018 (zakończenie kadencji)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zbigniew Warczewski"
Dotyczy dokumentu:
Październik 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.306.2018 z dnia 31 października2018 r. w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2018r."
Dotyczy dokumentu:
Październik 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.307.2018 z dnia 31 października2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2018."
Dotyczy dokumentu:
Październik 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.308.2018 z dnia 31 października2018 r. w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram dyżurów Radnych Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

05.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Zakup i dostawa wózków do przechowywania tabletów ramach projektu pn. Rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - dążenie do mądrej i skutecznej edukacji w Gimnazjum nr 4 im. Jana Pawła II w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z wyboru wykonawcy"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa parkingu na działce nr 470 przy ul. Leszczynowej w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa parkingu na działce nr 470 przy ul. Leszczynowej w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia -unieważnienie"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa parkingu na działce nr 470 przy ul. Leszczynowej w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja z otwarcia ofert
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną - Obchody Narodowego Święta Niepodległości - festyn wojskowy, śpiewanie pieśni patriotycznych.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną - Obchody Narodowego Święta Niepodległości - festyn wojskowy, śpiewanie pieśni patriotycznych.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty"
Dotyczy dokumentu:
Październik 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.296.2018 z dnia 23 października2018 r. w sprawie dzierżaw nieruchomości ze zlokalizowanymigarażami."
Dotyczy dokumentu:
Październik 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.297.2018 z dnia 24 października2018 r. w sprawie wypowiedzenia umowy dzierżawy nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Październik 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.298.2018 z dnia 25 października2018 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości jakoterenu dodatkowego na poprawę warunków zagospodarowanianieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Październik 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.299.2018 z dnia 26 października2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji owykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz oudzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za IIIkwartały 2018 roku."
Dotyczy dokumentu:
Październik 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.300.2018 z dnia 26 października2018 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego ponowniedo publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planuzagospodarowania przestrzennego miasta Lubina nr 46."
Dotyczy dokumentu:
Październik 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.301.2018 z dnia 29 października2018 r. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektówuchwał."
Dotyczy dokumentu:
Październik 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.302.2018 z dnia 29 października2018 r. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektuuchwały."
Dotyczy dokumentu:
Październik 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.303.2018 z dnia 30 października2018 r. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektuuchwały."
Dotyczy dokumentu:
Październik 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.304.2018 z dnia 31 października2018 r. w sprawie zmiany stawki procentowej opłaty rocznej z tytułuużytkowania wieczystego nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Październik 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.305.2018 z dnia 31 października2018 r. w sprawie odmowy przedłużenia umowy dzierżawy lokaluużytkowego."
Dotyczy dokumentu:
Październik 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.285.2018 z dnia 8 października2018 r. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektuuchwały."
Dotyczy dokumentu:
Październik 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.286.2018 z dnia 8 października2018 r. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektówuchwał."
Dotyczy dokumentu:
Październik 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.287.2018 z dnia 12 października2018 r. w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowychnajemców."
Dotyczy dokumentu:
Październik 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.288.2018 z dnia 12 października2018 r. w sprawie zorganizowania III przetargu ustnego nieograniczonegona sprzedaż nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Październik 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.289.2018 z dnia 12 października2018 r. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektuuchwały."
Dotyczy dokumentu:
Październik 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.290.2018 z dnia 15 października2018 r. w sprawie upoważnienia do dokonywania czynności w ramachprowadzonych postępowań z wyłączeniem prawa do wydawania decyzjiadministracyjnych."
Dotyczy dokumentu:
Październik 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.291.2018 z dnia 16 października2018 r. w sprawie rozłożenia na raty należności czynszowychzwiązanych z użytkowaniem lokali mieszkalnych."
Dotyczy dokumentu:
Październik 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.292.2018 z dnia 16 października2018 r. w sprawie umorzeń należności czynszowych związanych zużytkowaniem lokali mieszkalnych."
Dotyczy dokumentu:
Październik 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.293.2018 z dnia 18 października2018 r. w sprawie zorganizowania przetargu pisemnego nieograniczonego nadzierżawę części nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Październik 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.294.2018 z dnia 19 października2018 r. w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2018r."
Dotyczy dokumentu:
Październik 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.295.2018 z dnia 19 października2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2018."

poprzednia ... 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ... następna