Rejestr zmian w biuletynie

01.08.2018

Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.196.2018 z dnia 16 lipca 2018 r.w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do występowania w imieniu GminyMiejskiej Lubin na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Ogólnym StowarzyszeniaRzeczpospolita Samorządna."
Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.197.2018 z dnia 17 lipca 2018 r.w sprawie należności czynszowych związanych z użytkowaniem lokalimieszkalnych."
Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.198.2018 z dnia 17 lipca 2018 r.w sprawie zatwierdzenia prac Komisji opiniującej wnioski o udzieleniedotacji celowej na zadania z zakresu ochrony środowiska planowane dorealizacji w 2018r."
Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.199.2018 z dnia 18 lipca 2018 r.w sprawie wyrażenia zgody na zmianę aktu notarialnego dotyczącegosprzedaży nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.200.2018 z dnia 19 lipca 2018 r.w sprawie zmiany stawki opłaty rocznej z tytułu użytkowaniawieczystego nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.201.2018 z dnia 19 lipca 2018 r.w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie osoby w Domu Opieki Szarotkaw Lubinie."
Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.202.2018 z dnia 24 lipca 2018 r.w sprawie warunkowego umorzenia należności czynszowych związanych zużytkowaniem lokalu mieszkalnego."
Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.203.2018 z dnia 24 lipca 2018 r.w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniubudżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz udzielonychumorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartały2018 roku."
Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.204.2018 z dnia 25 lipca 2018 r.w sprawie dzierżaw nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.205.2018 z dnia 25 lipca 2018 r.w sprawie sprzedaży nieruchomości na rzecz Powiatu Lubińskiego."
Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.206.2018 z dnia 26 lipca 2018 r.w sprawie użyczenia nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.207.2018 z dnia 26 lipca 2018 r.w sprawie zorganizowania przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedażlokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej i takimsamym udziałem w gruncie."
Dotyczy dokumentu:
Wzory dokumentów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie 3
Dotyczy dokumentu:
Wzory dokumentów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zaświadczenie lekarskie"
Dotyczy dokumentu:
Wzory dokumentów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie 1"
Dotyczy dokumentu:
Wzory dokumentów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie 2"
Dotyczy dokumentu:
Wzory dokumentów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie 3"
Dotyczy dokumentu:
Wzory dokumentów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zaświadczenie lekarskie
Dotyczy dokumentu:
Wzory dokumentów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie 1
Dotyczy dokumentu:
Wzory dokumentów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie 2

31.07.2018

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa ogrodzenia-kolumbarium na cmentarzu przy ul.Zacisze 1 w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 8 - modyfikacja
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa ogrodzenia-kolumbarium na cmentarzu przy ul.Zacisze 1 w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 10 - modyfikacja
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa ogrodzenia-kolumbarium na cmentarzu przy ul.Zacisze 1 w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa ogrodzenia-kolumbarium na cmentarzu przy ul.Zacisze 1 w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o zamówieniu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa ogrodzenia-kolumbarium na cmentarzu przy ul.Zacisze 1 w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ + załączniki Nr 1 - 7
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa ogrodzenia-kolumbarium na cmentarzu przy ul.Zacisze 1 w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 8
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa ogrodzenia-kolumbarium na cmentarzu przy ul.Zacisze 1 w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 9
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa ogrodzenia-kolumbarium na cmentarzu przy ul.Zacisze 1 w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 10
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa ogrodzenia-kolumbarium na cmentarzu przy ul.Zacisze 1 w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa ogrodzenia-kolumbarium na cmentarzu przy ul.Zacisze 1 w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zapytanie - wyjaśnienie (zmiana terminu)

30.07.2018

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Zagospodarowanie terenu Parku Leśnego w Lubinie - I etap
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Zagospodarowanie terenu Parku Leśnego w Lubinie - I etap
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remont chodników i wjazdów przy ul. Kopernika 5,6 i ul. Łokietka w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remont chodników i wjazdów przy ul. Kopernika 5,6 i ul. Łokietka w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o zamówieniu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remont chodników i wjazdów przy ul. Kopernika 5,6 i ul. Łokietka w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ + Załączniki Nr 1 - 9
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remont chodników i wjazdów przy ul. Kopernika 5,6 i ul. Łokietka w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 10
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remont chodników i wjazdów przy ul. Kopernika 5,6 i ul. Łokietka w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 11

27.07.2018

Dotyczy dokumentu:
Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste przynależnej do lokali ułamkowej części gruntu, położonych w Lubinie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonych do dzierżawy na cele rolnicze, bez możliwości trwałej zabudowy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do użyczenia z przeznaczeniem na posadowienie tablicy informacyjnej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dotacje oświatowe - finansowanie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Dotacje oświatowe - finansowanie."
Dotyczy dokumentu:
Dotacje oświatowe - finansowanie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Dotacje oświatowe - finansowanie.

26.07.2018

Dotyczy dokumentu:
Harmonogram dyżurów Radnych Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakup technologii antyodorowych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ... następna