Rejestr zmian w biuletynie

14.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe 05/2019 - Rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - dążenie do mądrej i skutecznej edukacji w Gimnazjum nr 4 im. Jana Pawła II w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zmiana do zapytania ofertowego "
Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.353.2018 z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2018r."
Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.354.2018 z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2018."
Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.355.2018 z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2018."
Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.356.2018 z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofertzłożonych na realizację zadania publicznego..."
Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.357.2018 z dnia 24 grudnia 2018r. w sprawie rozłożenia na raty należności czynszowych związanych zużytkowaniem lokalu mieszkalnego."
Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.358.2018 z dnia 24 grudnia 2018r. w sprawie sposobu uiszczenia opłaty z tytułu nabycianieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.359.2018 z dnia 24 grudnia 2018r. w sprawie zmiany stawki procentowej opłaty rocznej z tytułuużytkowania wieczystego nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.360.2018 z dnia 24 grudnia 2018r. w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.361.2018 z dnia 24 grudnia 2018r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie lub powierzeniedo realizacji zadań publicznych w 2019r..."
Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.362.2018 z dnia 24 grudnia 2018r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora CentrumKultury Muza w Lubinie."
Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.363.2018 z dnia 24 grudnia 2018r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora OśrodkaKultury Wzgórze Zamkowe w Lubinie."
Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.364.2018 z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie nie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomościjako terenu dodatkowego na poprawę warunków zagospodarowanianieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.365.2018 z dnia 31 grudnia 2018r. w sprawie umorzenia należności o charakterze cywilnoprawnym."
Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.366.2018 z dnia 31 grudnia 2018r. w sprawie powierzenia Centrum Usług Wspólnych w Lubinie zadańzwiązanych z realizacją porozumienia."
Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.367.2018 z dnia 31 grudnia 2018r. w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2018r."
Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.368.2018 z dnia 31 grudnia 2018r. w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2018."
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Bieżące utrzymanie sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Ogloszenie o udzieleniu zamówienia dopostępowania pn.: Bieżące utrzymanie sieci i urządzeń oświetleniadrogowego na terenie Gminy Miejskiej Lubin" na "Ogloszenie o udzieleniuzamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Bieżące utrzymanie sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Bieżące utrzymanie sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogloszenie o udzieleniu zamówienia do postępowaniapn.: Bieżące utrzymanie sieci i urządzeń oświetlenia drogowego naterenie Gminy Miejskiej Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Bieżące utrzymanie sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

11.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności tego gruntu.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pobierz wniosek w PDF"
Dotyczy dokumentu:
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności tego gruntu.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pobierz wniosek w ODT"
Dotyczy dokumentu:
Nieruchomości - Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pobierz wniosek w ODT
Dotyczy dokumentu:
Nieruchomości - Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pobierz wniosek w PDF
Dotyczy dokumentu:
Nieruchomości - Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pobierz wniosek w PDF"
Dotyczy dokumentu:
Nieruchomości - Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pobierz wniosek w ODT"
Dotyczy dokumentu:
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pobierz wniosek w ODT
Dotyczy dokumentu:
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pobierz wniosek w PDF
Dotyczy dokumentu:
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pobierz wniosek w PDF"
Dotyczy dokumentu:
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pobierz wniosek w ODT"
Dotyczy dokumentu:
Konkurs ofert 2019.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oferta"
Dotyczy dokumentu:
Konkurs ofert 2019.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

10.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała w sprawie wysokości i zasad ustalania orazrozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lubklub dziecięcy."
Dotyczy dokumentu:
Plan dotacji na 2019 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

09.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Alkohole - Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Alkohole - Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Alkohole - Zezwolenie kateringowe.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Alkohole - Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie kateringowe.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja dla przedsiębiorców posiadających ważne zezwolenia na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Lubin na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Raport z wykonania programu ochrony środowiska dlaGminy Miejskiej Lubin za lata 2016-2017."

poprzednia ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ... następna