Rejestr zmian w biuletynie

18.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnego: Franciszek Wojtyczka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnego: Franciszek Wojtyczka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnego: Franciszek Wojtyczka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnej: Patrycja Rozmus
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnych: Franciszek Wojtyczka, Oleg Herejczak
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

16.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2019
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Plan postępowań na 2019 rok" na "Planpostępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok"
Dotyczy dokumentu:
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną pn. SPORTOWE FERIE 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin zawiadamiające strony postępowania (powyżej 20) o braku możliwości załatwienia w ustawowym terminie sprawy dotyczącej wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 36 Lubin-Ścinawa"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin zawiadamiające strony postępowania (powyżej 20) o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 36 Lubin-Ścinawa"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe 06/2019 - Rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - dążenie do mądrej i skutecznej edukacji w Gimnazjum nr 4 im. Jana Pawła II w Lubinie.
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z"Odwołanie zapytania ofertowego" na "Odwołanie zapytania ofertowego -klimatyzatory"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe 06/2019 - Rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - dążenie do mądrej i skutecznej edukacji w Gimnazjum nr 4 im. Jana Pawła II w Lubinie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe 06/2019 - Rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - dążenie do mądrej i skutecznej edukacji w Gimnazjum nr 4 im. Jana Pawła II w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odwołanie zapytania ofertowego"

14.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe 05/2019 - Rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - dążenie do mądrej i skutecznej edukacji w Gimnazjum nr 4 im. Jana Pawła II w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zmiana do zapytania ofertowego "
Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.353.2018 z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2018r."
Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.354.2018 z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2018."
Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.355.2018 z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2018."
Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.356.2018 z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofertzłożonych na realizację zadania publicznego..."
Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.357.2018 z dnia 24 grudnia 2018r. w sprawie rozłożenia na raty należności czynszowych związanych zużytkowaniem lokalu mieszkalnego."
Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.358.2018 z dnia 24 grudnia 2018r. w sprawie sposobu uiszczenia opłaty z tytułu nabycianieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.359.2018 z dnia 24 grudnia 2018r. w sprawie zmiany stawki procentowej opłaty rocznej z tytułuużytkowania wieczystego nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.360.2018 z dnia 24 grudnia 2018r. w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.361.2018 z dnia 24 grudnia 2018r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie lub powierzeniedo realizacji zadań publicznych w 2019r..."
Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.362.2018 z dnia 24 grudnia 2018r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora CentrumKultury Muza w Lubinie."
Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.363.2018 z dnia 24 grudnia 2018r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora OśrodkaKultury Wzgórze Zamkowe w Lubinie."
Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.364.2018 z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie nie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomościjako terenu dodatkowego na poprawę warunków zagospodarowanianieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.365.2018 z dnia 31 grudnia 2018r. w sprawie umorzenia należności o charakterze cywilnoprawnym."
Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.366.2018 z dnia 31 grudnia 2018r. w sprawie powierzenia Centrum Usług Wspólnych w Lubinie zadańzwiązanych z realizacją porozumienia."
Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.367.2018 z dnia 31 grudnia 2018r. w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2018r."
Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.368.2018 z dnia 31 grudnia 2018r. w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2018."
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Bieżące utrzymanie sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Ogloszenie o udzieleniu zamówienia dopostępowania pn.: Bieżące utrzymanie sieci i urządzeń oświetleniadrogowego na terenie Gminy Miejskiej Lubin" na "Ogloszenie o udzieleniuzamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Bieżące utrzymanie sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Bieżące utrzymanie sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogloszenie o udzieleniu zamówienia do postępowaniapn.: Bieżące utrzymanie sieci i urządzeń oświetlenia drogowego naterenie Gminy Miejskiej Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Bieżące utrzymanie sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

poprzednia ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ... następna