Rejestr zmian w biuletynie

06.09.2019

Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnego: Krzysztof Lis
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Tryb pozakonkursowy zlecania zadań publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Tryb pozakonkursowy zlecania zadań publicznych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. NarodzeniaNajświętrzej Maryi Panny w Wielowsi"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rozbudowa oświetlenia zewnętrznego na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ + Załączniki Nr 1 - 7
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rozbudowa oświetlenia zewnętrznego na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rozbudowa oświetlenia zewnętrznego na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załączniki NR 8 - 10
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rozbudowa oświetlenia zewnętrznego na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o zamówieniu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załączniki do Regulaminu Organizacyjnego
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załączniki do Regulaminu Organizacyjnego"

05.09.2019

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnych: Patrycja Rozmus, Dariusz Węgrzyn
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnych: Patrycja Rozmus, Dariusz Węgrzyn
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Odpowiedź
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną - Inauguracja roku Akademickiego Uniwersytetu Senioralnego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załączniki do Regulaminu Organizacyjnego
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załączniki do Regulaminu Organizacyjnego"

04.09.2019

Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.244.2019 z dnia 30 sierpnia2019r. w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na rok 2019."
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.245.2019 z dnia 30 sierpnia2019r. w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2019."
Dotyczy dokumentu:
Wrzesień 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Urząd Miejski
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Lubina
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Lubina
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Regulamin Organizacyjny"
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załączniki do Regulaminu Organizacyjnego
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załączniki do Regulaminu Organizacyjnego"
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Regulamin Organizacyjny
Dotyczy dokumentu:
Obwodowe Komisje Wyborcze.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remonty nawierzchni dróg i ulic gminnych oraz powiatowych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remonty nawierzchni dróg i ulic gminnych oraz powiatowych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja z otwarcia ofert
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z siecią kanalizacji deszczowej oraz siecią elektryczną przy ul. Wyszyńskiego w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Modyfikacja SIWZ"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z siecią kanalizacji deszczowej oraz siecią elektryczną przy ul. Wyszyńskiego w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 11 - modyfikacja"
Dotyczy dokumentu:
Ostrzeżenie RCZ Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapis video sesji Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

03.09.2019

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów na terenie cmentarzy komunalnych w Lubinie - budowa strefy wejściowej oraz przebudowa istniejącego ogrodzenia na terenie cmentarza przy ul. Zacisze 1 w Lubinie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Transmisja sesji on-line
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rozbudowa oświetlenia zewnętrznego na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja z otwarcia ofert
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rozbudowa oświetlenia zewnętrznego na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnych: Patrycja Rozmus, Dariusz Węgrzyn
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnych: Patrycja Rozmus, Krzysztof Lis
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram dyżurów Radnych Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.240.2019 z dnia 29 sierpnia2019r. w sprawie wygaszenia przysługującego III LiceumOgólnokształcącemu z siedzibą w Lubinie prawa trwałego zarządu nanieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.241.2019 z dnia 30 sierpnia2019r. w sprawie powołania Dyrektora Centrum Usług Wspólnych wLubinie."
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.242.2019 z dnia 30 sierpnia2019r. zmieniające zarządzenie w sprawie nałożenia obowiązkuuzupełnienia etatu dla nauczyciela w roku szkolnym 2019/2020."
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.243.2019 z dnia 30 sierpnia2019r. w sprawie udzielenia pełnomocnictw Dyrektorowi Centrum UsługWspólnych w Lubinie."
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2019
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie P.0050.239.2019 z dnia 29sierpnia 2019r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetumiasta Lubina za I półrocze 2019 roku." na "ZarządzenieP.0050.239.2019 z dnia 29 sierpnia 2019r. w sprawie informacji oprzebiegu wykonania budżetu miasta Lubina za I półrocze 2019 roku. -cz.1"
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.239.2019 z dnia 29 sierpnia2019r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Lubinaza I półrocze 2019 roku."
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.239.2019 z dnia 29 sierpnia2019r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Lubinaza I półrocze 2019 roku. - cz.2"
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.234.2019 z dnia 26 sierpnia2019r. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektówuchwał."
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.235.2019 z dnia 26 sierpnia2019r. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektuuchwały."
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.236.2019 z dnia 26 sierpnia2019r. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektuuchwały."
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.237.2019 z dnia 26 sierpnia2019r. w sprawie rozpoznania skargi na czynności związane zprzeprowadzeniem przetargu."
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.238.2019 z dnia 28 sierpnia2019r. w sprawie uznania celowości i zlecenia do realizacji zadaniapublicznego..."
Dotyczy dokumentu:
Za 2018 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Bogusława Potocka
Dotyczy dokumentu:
Za 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Bogusława Potocka"
Dotyczy dokumentu:
Za 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Za 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Renata Michalak"
Dotyczy dokumentu:
Za 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Stanisława Lewandowska"
Dotyczy dokumentu:
Za 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Violetta Anderko"
Dotyczy dokumentu:
Za 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Za 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Za 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
za 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
za 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

02.09.2019

Dotyczy dokumentu:
Tryb pozakonkursowy zlecania zadań publicznych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Stowarzyszenie Viribus Units"
Dotyczy dokumentu:
Tryb pozakonkursowy zlecania zadań publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Jednostki organizacyjne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy zbiorników retencyjnych oraz obejścia separatora substancji ropopochodnych wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji powolenia na budowę lub uzyskaniem adnotacji właściwego organu architektoniczno-budowlanego o zamiarze przystąpienia do wykonywania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dlazadania nr 1 oraz wyborze oferty najkorzystniejszej dla zadania nr 2
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy zbiorników retencyjnych oraz obejścia separatora substancji ropopochodnych wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji powolenia na budowę lub uzyskaniem adnotacji właściwego organu architektoniczno-budowlanego o zamiarze przystąpienia do wykonywania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wstępne ogłoszenie informacyjne 1"
Dotyczy dokumentu:
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wstępne ogłoszenie informacyjne 2"
Dotyczy dokumentu:
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wstępne ogłoszenie informacyjne 3"
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.232.2019 z dnia 23 sierpnia2019r. w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2019."
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.233.2019 z dnia 26 sierpnia2019r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków DyrektoraPrzedszkola Miejskiego Nr 7 w Lubinie oraz udzielenia stosownychpełnomocnictw."
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.228.2019 z dnia 22 sierpnia2019r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków DyrektoraPrzedszkola Miejskiego Nr 1 w Lubinie oraz udzielenia stosownychpełnomocnictw."
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.229.2019 z dnia 23 sierpnia2019r. w sprawie rozłożenia na raty należności przysługującychGminie Miejskiej w Lubinie z tytułu odszkodowania za niedostarczenielokalu socjalnego."
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.230.2019 z dnia 23 sierpnia2019r. w sprawie rozłożenia na raty należności czynszowychzwiązanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego."
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.231.2019 z dnia 23 sierpnia2019r. w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na rok 2019."
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.224.2019 z dnia 21 sierpnia2019r. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektuuchwały."
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.225.2019 z dnia 21 sierpnia2019r. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektuuchwały."
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.226.2019 z dnia 21 sierpnia2019r. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektuuchwały."
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.227.2019 z dnia 22 sierpnia2019r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora SzkołyPodstawowej Nr 7 - Szkoły Sportowej w Lubinie oraz udzieleniastosownych pełnomocnictw."
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.218.2019 z dnia 20 sierpnia2019r. w sprawie dzierżawy gruntu."
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.219.2019 z dnia 20 sierpnia2019r. w sprawie dzierżawy gruntu."
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.220.2019 z dnia 21 sierpnia2019r. w sprawie zorganizowania przetargu ustnego nieograniczonego nasprzedaż nieruchomości zabudowanej garażem."
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.221.2019 z dnia 21 sierpnia2019r. w sprawie użyczenia nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.222.2019 z dnia 21 sierpnia2019r. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektuuchwały."
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.223.2019 z dnia 21 sierpnia2019r. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektuuchwały."
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sekretarz Miasta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ... następna