Rejestr zmian w biuletynie

23.07.2020

Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż samochodu służbowego marki Volkswagen Transporter T4.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa dojazdu do przedszkola przy skrzyżowaniu ul. Traugutta i ul. 1-go Maja w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zapytania - wyjaśnienia"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa oświetlenia drogowego w ramach budowy układu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla terenu objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nr 45 - ETAP II.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o zamówieniu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa oświetlenia drogowego w ramach budowy układu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla terenu objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nr 45 - ETAP II.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ + Załączniki Nr 1-6
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa oświetlenia drogowego w ramach budowy układu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla terenu objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nr 45 - ETAP II.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 7
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa oświetlenia drogowego w ramach budowy układu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla terenu objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nr 45 - ETAP II.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 8
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa oświetlenia drogowego w ramach budowy układu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla terenu objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nr 45 - ETAP II.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 9
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa oświetlenia drogowego w ramach budowy układu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla terenu objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nr 45 - ETAP II.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 10
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa oświetlenia drogowego w ramach budowy układu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla terenu objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nr 45 - ETAP II.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zapytania - wyjaśnienia
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa oświetlenia drogowego w ramach budowy układu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla terenu objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nr 45 - ETAP II.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja z otwarcia ofert"

21.07.2020

Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.174.2020 z dnia 14 lipca 2020r.w sprawie zatwierdzenia prac Komisji opiniującej wnioski o udzieleniedotacji celowej na zadania z zakresu ochrony środowiska planowane dorealizacji w 2020r."
Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.175.2020 z dnia 15 lipca 2020r.w sprawie dzierżawy gruntów."
Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.176.2020 z dnia 15 lipca 2020r.w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnych dla nauczycieliubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego."
Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.177.2020 z dnia 16 lipca 2020r.w sprawie rozłożenia na raty należności czynszowych związanych zużytkowaniem lokalu mieszkalnego."
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Lubina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości pod budowę garażu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konkurs ofert 2020 z zakresu ochrony i promocji zdrowia.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

20.07.2020

Dotyczy dokumentu:
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr działalności regulowanej w zakresieodbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr działalności regulowanej w zakresieodbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości."

poprzednia ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ... następna