Rejestr zmian w biuletynie

18.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia dróg gminnych - CZĘŚĆ 1.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia dróg gminnych - CZĘŚĆ 1.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja z otwarcia ofert

17.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Pismo w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

16.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Utwardzenie i utrwalenie nawierzchni dróg nieulepszonych w granicach administracyjnych miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 10 str. 52 - 94
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Utwardzenie i utrwalenie nawierzchni dróg nieulepszonych w granicach administracyjnych miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 11
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Utwardzenie i utrwalenie nawierzchni dróg nieulepszonych w granicach administracyjnych miasta Lubina.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Utwardzenie i utrwalenie nawierzchni dróg nieulepszonych w granicach administracyjnych miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o zamówieniu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Utwardzenie i utrwalenie nawierzchni dróg nieulepszonych w granicach administracyjnych miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ + Załączniki Nr 1 - 9
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Utwardzenie i utrwalenie nawierzchni dróg nieulepszonych w granicach administracyjnych miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 10 str. 1 - 51
Dotyczy dokumentu:
Kwiecień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.86.2019 z dnia 8 kwietnia 2019r.w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska Dyrektora SzkołyPodstawowej Nr 5 w Lubinie."
Dotyczy dokumentu:
Kwiecień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.87.2019 z dnia 9 kwietnia 2019r.w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie w drodze aportu nieruchomościzabudowanej."
Dotyczy dokumentu:
Kwiecień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.88.2019 z dnia 10 kwietnia2019r. w sprawie uznania celowości i zlecenia do realizacji zadaniapublicznego z zakresu wspierania..."
Dotyczy dokumentu:
Kwiecień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.89.2019 z dnia 11 kwietnia2019r. w sprawie uznania celowości i zlecenia do realizacji zadańpublicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej..."
Dotyczy dokumentu:
Kwiecień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.90.2019 z dnia 12 kwietnia2019r. w sprawie rozłożenia na raty należności czynszowychzwiązanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego."
Dotyczy dokumentu:
Kwiecień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.91.2019 z dnia 15 kwietnia2019r. w sprawie rozwiązania umów dzierżaw części nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnej: Patrycja Rozmus
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego: Tadeusz Madziarczyk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

15.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa ogrodzenia-kolumbarium na cmentarzu przy ul.Zacisze 1 w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja z otwarcia ofert
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa ogrodzenia-kolumbarium na cmentarzu przy ul.Zacisze 1 w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania"
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram dyżurów Radnych Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nowoczesne i twórcze Szkoły Podstawowe w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zapytania - odpowiedzi - Dostawa oprogramowaniakomputerowego do pracownik TIK w ramach projektu Nowoczesne i twórczeszkoły podstawowe w Lubinie."
Dotyczy dokumentu:
Nowoczesne i twórcze Szkoły Podstawowe w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zapytania - odpowiedzi 2 - Dostawa oprogramowaniakomputerowego do pracownik TIK w ramach projektu Nowoczesne i twórczeszkoły podstawowe w Lubinie."

12.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Urząd Miejski w Lubinie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy - Sekretarz Miasta.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Urząd Miejski w Lubinie ogłasza otwarty ikonkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy - SekretarzMiasta."
Dotyczy dokumentu:
Urząd Miejski w Lubinie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy - Sekretarz Miasta.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Kwestionariusz osobowy"
Dotyczy dokumentu:
Urząd Miejski w Lubinie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy - Sekretarz Miasta.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Urząd Miejski w Lubinie ogłasza otwarty ikonkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy - SekretarzMiasta.
Dotyczy dokumentu:
Tryb pozakonkursowy zlecania zadań publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Tryb pozakonkursowy zlecania zadań publicznych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "UKS Siatkówka, Stowarzyszenie Sportowe Górnik"
Dotyczy dokumentu:
Zadania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ... następna