Rejestr zmian w biuletynie

02.10.2020

Dotyczy dokumentu:
Wrzesień 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.237.2020 z dnia 23 września2020r. w sprawie wyznaczenia koordynatorów do spraw dostępności wUrzędzie Miejskim w Lubinie."
Dotyczy dokumentu:
Wrzesień 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.238.2020 z dnia 23 września2020r. w sprawie wprowadzenia planu działania na rzecz poprawydostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021."
Dotyczy dokumentu:
Wrzesień 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.239.2020 z dnia 25 września2020r. w sprawie zorganizowania przetargu ustnego na sprzedażnieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Wrzesień 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.240.2020 z dnia 28 września2020r. w sprawie upoważnienia Pana Tomasza Ochockiego doreprezentowania Gminy Miejskiej Lubin na Zwyczajnym Walnym ZgromadzeniuAkcjonariuszy MPEC TERMAL S.A. w Lubinie."
Dotyczy dokumentu:
Wrzesień 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.241.2020 z dnia 28 września2020r. w sprawie przyjęcia ogólnych zasad kontroli i oceny realizacjizadań publicznych..."
Dotyczy dokumentu:
Wrzesień 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.242.2020 z dnia 29 września2020r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na wykonywaniezadań z zakresu sportu na terenie Gminy Miejskiej Lubin w roku 2020."
Dotyczy dokumentu:
Wrzesień 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.243.2020 z dnia 30 września2020r. w sprawie odstąpienia przez Gminę Miejską Lubin od prawapierwokupu użytkowania wieczystego nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnej: Patrycja Rozmus
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

01.10.2020

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb odbiorców energii elektrycznej zrzeszonych w ramach grupy zakupowej utworzonej na podstawie pełnomocnictw udzielonych Gminie Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja z otwarcia ofert
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb odbiorców energii elektrycznej zrzeszonych w ramach grupy zakupowej utworzonej na podstawie pełnomocnictw udzielonych Gminie Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej"
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

29.09.2020

Dotyczy dokumentu:
Nieruchomości - Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "RODO .docx"
Dotyczy dokumentu:
Nieruchomości - Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "RODO .pdf"
Dotyczy dokumentu:
Nieruchomości - Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o bonifikatę .docx"
Dotyczy dokumentu:
Nieruchomości - Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o bonifikatę .pdf"
Dotyczy dokumentu:
Nieruchomości - Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o jednorazową spłatę .docx"
Dotyczy dokumentu:
Nieruchomości - Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o jednorazową spłatę .pdf"
Dotyczy dokumentu:
Nieruchomości - Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłatyjednorazowej
Dotyczy dokumentu:
Nieruchomości - Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o bonifikatę .pdf
Dotyczy dokumentu:
Nieruchomości - Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o bonifikatę .docx
Dotyczy dokumentu:
Nieruchomości - Sprzedaż nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pobierz wniosek w .docx"
Dotyczy dokumentu:
Nieruchomości - Sprzedaż nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pobierz wniosek w .pdf"
Dotyczy dokumentu:
Nieruchomości - Sprzedaż nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "RODO .rtf"
Dotyczy dokumentu:
Nieruchomości - Sprzedaż nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "RODO .pdf"
Dotyczy dokumentu:
Nieruchomości - Sprzedaż nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek GG -
Dotyczy dokumentu:
Nieruchomości - Sprzedaż nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nieruchomości - Sprzedaż nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nieruchomości - Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pobierz wniosek w .DOC
Dotyczy dokumentu:
Nieruchomości - Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pobierz wniosek w .doc"
Dotyczy dokumentu:
Nieruchomości - Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pobierz wniosek w .pdf"
Dotyczy dokumentu:
Nieruchomości - Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
Treść zmiany:
Dodano załącznik "RODO .docx"
Dotyczy dokumentu:
Nieruchomości - Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
Treść zmiany:
Dodano załącznik "RODO .pdf"
Dotyczy dokumentu:
Nieruchomości - Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pobierz wniosek w .PDF
Dotyczy dokumentu:
Nieruchomości - Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu na wykonanie zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Miejskiej Lubin w roku 2020.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

28.09.2020

Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Lubina ogłasza nieograniczony przetarg pisemny na dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin położonych w rejonie cmentarza komunalnego przy ulicy Cmentarnej w Lubinie przeznaczonych pod sprzedaż kwiatów i zniczy.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Lubina ogłasza nieograniczony przetarg pisemny na dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin położonych w rejonie cmentarza komunalnego przy ulicy Cmentarnej w Lubinie przeznaczonych pod sprzedaż kwiatów i zniczy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Lubina ogłasza nieograniczony przetarg pisemny na dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin położonych w rejonie cmentarza komunalnego przy ulicy Cmentarnej w Lubinie przeznaczonych pod sprzedaż kwiatów i zniczy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wrzesień 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnego: Dariusz Węgrzyn
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina zawiadamiające strony postępowania (powyżej 10) o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na przeniesieniu lakierni serwisu samochodowego z istniejącego obiektu do nowego, planowanego na terenie działki nr 290/12 w obrębie 10 miasta Lubina.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina zawiadamiające strony postępowania (powyżej 10) o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. budowa zespołu produkcyjnego z częścią magazynową i usługową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zapleczem biurowo-socjalnym, planowanego na terenie działek nr 260, 261, 259/2, 214/13, 214/14, 214/12 i 214/8 w obrębie 7 miasta Lubina, którego inwestorem jest Panattoni Europe sp. z o.o., ul. Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomościstanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... następna