Rejestr zmian w biuletynie

15.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina zawiadamiające strony postępowania (powyżej 10) o wszczęciu w dniu 14.11.2019r. na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej "TERMAL" S.A., ul. Tysiąclecia 3, 59-300 Lubin, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji produkcji ciepła z biomasy o mocy 15MW w Lubinie", planowanego na terenie działki nr 2/3 w obrębie 9 miasta Lubina.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Świadczenie usług weterynaryjnych z zakresu tzw. pierwszej pomocy w wypadkach losowych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

14.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Nowoczesne i twórcze Szkoły Podstawowe w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zapytanie - Dostawa urządzeń audiowizualnych dopracowni TIK w ramach projektu Nowoczesne i twórcze Szkoły Podstawowew Lubinie (projektory)."
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego: Krzysztof Szczepaniak
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kluby Radnych Kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

13.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Budowy drogi asfaltowej oraz oświetlenia przy ul. Małomickiej w Lubinie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonych do dzierżawy na cele rolnicze, bez możliwości trwałej zabudowy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości pod budowę garaży przeznaczonych do sprzedaży, w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz niezabudowanych działek, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, pod budowę stacji transformatorowych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz niezabudowanej działki, przeznaczonej do wniesienia aportem.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz działki zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonej do wniesienia aportem.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

12.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Aktualizacja dotacji na 01.11.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rozbudowa oświetlenia zewnętrznego na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rozbudowa oświetlenia zewnętrznego na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Dotyczy dokumentu:
Wybory ławników 2020-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej w Lubinie w sprawie wyboruławników na kadencję w latach 2020-2023."
Dotyczy dokumentu:
Informacja Marszałka Województwa Dolnośląskiego o przyjęciu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych oraz części dróg wojewódzkich i gminnych województwa dolnośląskiego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja Marszałka Województwa Dolnośląskiego o przyjęciu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych oraz części dróg wojewódzkich i gminnych województwa dolnośląskiego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nowoczesne i twórcze Szkoły Podstawowe w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zapytanie ofertowe - Dostawa urządzeńaudiowizualnych do pracowni TIK w ramach projektu Nowoczesne i twórczeSzkoły Podstawowe w Lubinie (projektory)."
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... następna