Rejestr zmian w biuletynie

21.02.2019

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa ogrodzenia-kolumbarium na cmentarzu przy ul. Zacisze 1 w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o zamówieniu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa ogrodzenia-kolumbarium na cmentarzu przy ul. Zacisze 1 w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa ogrodzenia-kolumbarium na cmentarzu przy ul. Zacisze 1 w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załączniki Nr 7 - 10
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa ogrodzenia-kolumbarium na cmentarzu przy ul. Zacisze 1 w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ + załączniki Nr 1 - 6
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn.: Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach doposażenia pracowni szkolnych.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania -sprostowanie"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Prace geodezyjne w granicach miasta Lubina.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

19.02.2019

Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert - Prace geodezyjne w granicach miasta Lubina
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Luty 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

18.02.2019

Dotyczy dokumentu:
Styczeń 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Styczeń 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Styczeń 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.27.2019 z dnia 31 stycznia2019r. - w sprawie ustalenia zasad sporządzenia bilansuskonsolidowanego, zakresu niezbędnej dokumentacji konsolidacyjnej orazzasad dokonywani awyłączeń, wzajemnych rozliczeń przy sporządzeniusprawozdań finansowych;"
Dotyczy dokumentu:
Styczeń 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.28.2019 z dnia 31 stycznia2019r. - w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2019r."
Dotyczy dokumentu:
Styczeń 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.29.2019 z dnia 31 stycznia2019r. - w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2019r."
Dotyczy dokumentu:
Styczeń 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.24.2019 z dnia 29 stycznia2019r. - w sprawie umorzeń należności czynszowych związanych zużytkowaniem lokali mieszkalnych"
Dotyczy dokumentu:
Styczeń 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.25.2019 z dnia 31 stycznia2019r. - w sprawie powołania Miejskiego Zespołu ZarządzaniaKryzysowego;"
Dotyczy dokumentu:
Styczeń 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.26.2019 z dnia 31 stycznia2019r. - w sprawie terminów przeprowadzenia postępowaniarekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminówskładania dokumentów na rok szkolny 2019/2020, do publicznychprzedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przezGminę Miejską Lubin;"
Dotyczy dokumentu:
Styczeń 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.23.2019 z dnia 29 stycznia2019r. - w sprawie zmian w składzie Miejskiego ZespołuInterdyscyplinarnego w Lubinie,"
Dotyczy dokumentu:
Styczeń 2019
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zzarządzenie P.0050.16.2019 z dnia 22stycznia 2019r. - w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinieprojektu chwały." na "Zarządzenie P.0050.16.2019 z dnia 22 stycznia2019r. - w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektuchwały."
Dotyczy dokumentu:
Styczeń 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.21.2019 z dnia 25 stycznia2019r. - w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2019r."
Dotyczy dokumentu:
Styczeń 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.22.2019 z dnia 25 stycznia2019r. - w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2019r."
Dotyczy dokumentu:
Styczeń 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Styczeń 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.18.2019 z dnia 23 stycznia2019r. - w sprawie odwołania Dyrektora Centrum InnowacjiAudiowizualnych w Lubinie."
Dotyczy dokumentu:
Styczeń 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.19.2019 z dnia 25stycznia.2019r. - w sprawie powołania Dyrektora Centrum InnowacjiAudiowizualnych w Lubinie."
Dotyczy dokumentu:
Styczeń 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.20.2019 z dnia 25 stycznia2019r. - w sprawie zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym."
Dotyczy dokumentu:
Styczeń 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.15.2019 z dnia 22 stycznia2019r. - w sprawie rozłożenia na raty należności czynszowychzwiązanych z użytkowaniem lokali mieszkalnych;"
Dotyczy dokumentu:
Styczeń 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zzarządzenie P.0050.16.2019 z dnia 22 stycznia2019r. - w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektuchwały."
Dotyczy dokumentu:
Styczeń 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.17.2019 z dnia 23 stycznia2019r. -w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji owykonaniu budżetu jst oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowychnależności budżetowych za IV kwartały 2018r.."
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnej: Patrycja Rozmus
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnego: Krzysztof Szczepaniak
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnego: Krzysztof Szczepaniak
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnego: Franciszek Wojtyczka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnego: Franciszek Wojtyczka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnej: Patrycja Rozmus
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnych: Krzysztof Lis, Mirosław Młodecki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnego: Krzysztof Szczepaniak
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnego: Krzysztof Szczepaniak
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego: Krzysztof Lis
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnej : Patrycja Rozmus
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnej : Patrycja Rozmus
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnych: Krzysztof Lis, Mirosław Młodecki
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Zapytania radnego: Krzysztof Lis
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Zapytania radnego: Krzysztof Lis
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego: Krzysztof Lis
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnych: Krzysztof Lis, Mirosław Młodecki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnej : Patrycja Rozmus
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego: Krzysztof Lis
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytania radnego: Krzysztof Lis
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnej: Patrycja Rozmus
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnego: Franciszek Wojtyczka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnego: Krzysztof Szczepaniak
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnego: Krzysztof Szczepaniak
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

15.02.2019

Dotyczy dokumentu:
Informacja o planowanych konsultacjach.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o planowanych konsultacjach.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... następna