Rejestr zmian w biuletynie

22.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Wykonanie konserwacji, napraw i usuwania awarii wraz z usługami pogotowia technicznego w zasobach Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Wykonanie konserwacji, napraw i usuwania awarii wraz z usługami pogotowia technicznego w zasobach Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o zamówieniu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Wykonanie konserwacji, napraw i usuwania awarii wraz z usługami pogotowia technicznego w zasobach Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ + załączniki Nr 1 - 6
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Wykonanie konserwacji, napraw i usuwania awarii wraz z usługami pogotowia technicznego w zasobach Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 7
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Wykonanie konserwacji, napraw i usuwania awarii wraz z usługami pogotowia technicznego w zasobach Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 8
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Wykonanie konserwacji, napraw i usuwania awarii wraz z usługami pogotowia technicznego w zasobach Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 9
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Wykonanie konserwacji, napraw i usuwania awarii wraz z usługami pogotowia technicznego w zasobach Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 10
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Wykonanie konserwacji, napraw i usuwania awarii wraz z usługami pogotowia technicznego w zasobach Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 11
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 24 000 000,00 PLN.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapis video sesji Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapis video sesji Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

21.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Tryb pozakonkursowy zlecania zadań publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Tryb pozakonkursowy zlecania zadań publicznych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Fundacja Dumni z Lubina"
Dotyczy dokumentu:
Transmisja sesji on-line
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

20.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Listopad 2019
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie P.0050.314.2019 z dnia 14 listopada2019r. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektuuchwały.
Dotyczy dokumentu:
Listopad 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.309.2019 z dnia 8 listopada2019r. w sprawie zmiany stawki procentowej opłaty rocznej z tytułuużytkowania wieczystego nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Listopad 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.310.2019 z dnia 12 listopada2019r. w sprawie zmiany celu użytkowania wieczystego oraz stawkiprocentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu."
Dotyczy dokumentu:
Listopad 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.311.2019 z dnia 13 listopada2019r. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektuuchwały."
Dotyczy dokumentu:
Listopad 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.312.2019 z dnia 13 listopada2019r. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektówuchwał."
Dotyczy dokumentu:
Listopad 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.313.2019 z dnia 14 listopada2019r. w sprawie upoważnienia do przekazywania informacji ozobowiązaniach alimentacyjnych do biur informacji gospodarczej..."
Dotyczy dokumentu:
Listopad 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.314.2019 z dnia 14 listopada2019r. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektuuchwały."
Dotyczy dokumentu:
Listopad 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.315.2019 z dnia 15 listopada2019r. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektówuchwał."
Dotyczy dokumentu:
Listopad 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.316.2019 z dnia 15 listopada2019r. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektówuchwał."

18.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Utrzymanie czystości i porządku w budynkach i na terenach gminnego zasobu mieszkaniowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej"
Dotyczy dokumentu:
Rok 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "BILANS SKONSOLIDOWANY ZA 2018 ROK.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Utrzymanie czystości i porządku w budynkach i na terenach gminnego zasobu mieszkaniowego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja z otwarcia ofert

poprzednia ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... następna