Rejestr zmian w biuletynie

18.10.2019

Dotyczy dokumentu:
Październik 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.287.2019 z dnia 16 października2019r. w sprawie zmian w składzie Miejskiego ZespołuInterdyscyplinarnego w Lubinie."
Dotyczy dokumentu:
Październik 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.288.2019 z dnia 17 października2019r. w sprawie uznania celowości i zlecenia do realizacji zadaniapublicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej..."
Dotyczy dokumentu:
Październik 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.289.2019 z dnia 18 października2019r. w sprawie upoważnienia Pana Andrzeja Pudełko do reprezentowaniaGminy Miejskiej Lubin, na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu WspólnikówMiejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. wLubinie."
Dotyczy dokumentu:
Październik 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.290.2019 z dnia 18 października2019r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie w drodze aportunieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Październik 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.291.2019 z dnia 18 października2019r. w sprawie umorzeń należności czynszowych związanych zużytkowaniem lokali mieszkalnych."
Dotyczy dokumentu:
Tryb pozakonkursowy zlecania zadań publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Tryb pozakonkursowy zlecania zadań publicznych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Fundacja Moniki Pyrek"
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

17.10.2019

Dotyczy dokumentu:
Październik 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.281.2019 z dnia 10 października2019r. w sprawie dzierżaw gruntów."
Dotyczy dokumentu:
Październik 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.282.2019 z dnia 10 października2019r. w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na rok 2019."
Dotyczy dokumentu:
Październik 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.283.2019 z dnia 10 października2019r. w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2019."
Dotyczy dokumentu:
Październik 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.284.2019 z dnia 11 października2019r. w sprawie sprzedaży nieruchomości jako terenu dodatkowego napoprawę warunków zagospodarowania nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Październik 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.285.2019 z dnia 16 października2019r. w sprawie zmiany Zarządzenia P.0050.153.2019 Prezydenta MiastaLubina z dnia 5 czerwca 2019r. w sprawie dzierżawy gruntów."
Dotyczy dokumentu:
Październik 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.286.2019 z dnia 16 października2019r. w sprawie obniżenia czynszu za dzierżawę gruntu."
Dotyczy dokumentu:
Remont ulic: Wrzosowej, Ptasiej i Gajowej w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Tryb pozakonkursowy zlecania zadań publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Tryb pozakonkursowy zlecania zadań publicznych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karate Goju Ryu"
Dotyczy dokumentu:
Jednostki organizacyjne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

15.10.2019

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb odbiorców energii elektrycznej zrzeszonych w ramach grupy zakupowej utworzonej na podstawie pełnomocnictw udzielonych Gminie Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 8 - modyfikacja
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb odbiorców energii elektrycznej zrzeszonych w ramach grupy zakupowej utworzonej na podstawie pełnomocnictw udzielonych Gminie Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb odbiorców energii elektrycznej zrzeszonych w ramach grupy zakupowej utworzonej na podstawie pełnomocnictw udzielonych Gminie Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb odbiorców energii elektrycznej zrzeszonych w ramach grupy zakupowej utworzonej na podstawie pełnomocnictw udzielonych Gminie Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o zamówieniu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb odbiorców energii elektrycznej zrzeszonych w ramach grupy zakupowej utworzonej na podstawie pełnomocnictw udzielonych Gminie Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb odbiorców energii elektrycznej zrzeszonych w ramach grupy zakupowej utworzonej na podstawie pełnomocnictw udzielonych Gminie Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załączniki Nr 1 - 7
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb odbiorców energii elektrycznej zrzeszonych w ramach grupy zakupowej utworzonej na podstawie pełnomocnictw udzielonych Gminie Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 8
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb odbiorców energii elektrycznej zrzeszonych w ramach grupy zakupowej utworzonej na podstawie pełnomocnictw udzielonych Gminie Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 9
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb odbiorców energii elektrycznej zrzeszonych w ramach grupy zakupowej utworzonej na podstawie pełnomocnictw udzielonych Gminie Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Klucz publiczny - Identyfikator postępowaniae8e3abaf-c68b-4aef-9a6c-5195bff56d4a
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb odbiorców energii elektrycznej zrzeszonych w ramach grupy zakupowej utworzonej na podstawie pełnomocnictw udzielonych Gminie Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zapytania - wyjaśnienia (zmiana terminu)
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb odbiorców energii elektrycznej zrzeszonych w ramach grupy zakupowej utworzonej na podstawie pełnomocnictw udzielonych Gminie Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 1 - modyfikacja
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb odbiorców energii elektrycznej zrzeszonych w ramach grupy zakupowej utworzonej na podstawie pełnomocnictw udzielonych Gminie Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 2 - modyfikacja
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb odbiorców energii elektrycznej zrzeszonych w ramach grupy zakupowej utworzonej na podstawie pełnomocnictw udzielonych Gminie Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 7A
Dotyczy dokumentu:
Składy osobowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ... następna