Rejestr zmian w biuletynie

06.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu służbowego marki VOLKSWAGEN Transporter T4.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin zawiadamiające wszystkich zainteresowanych o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa obwodnicy Krzeczyna Wielkiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 335.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu służbowego marki VOLKSWAGEN Transporter T4.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodusłużbowego marki VOLKSWAGEN Transporter T4."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu służbowego marki VOLKSWAGEN Transporter T4.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodusłużbowego marki VOLKSWAGEN Transporter T4.

05.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu służbowego marki VOLKSWAGEN Transporter T4.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej podjęte na sesji XIV z 28 stycznia 2020r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowy drogi asfaltowej oraz oświetlenia przy ul. Małomickiej w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Rada Miejska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rada Miejska w Lubinie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

04.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego o przyjęciu projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie uchwalenia programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wraz z planem działań krótkoterminowych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rok 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

03.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr działalności regulowanej w zakresieodbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr działalności regulowanej w zakresieodbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Styczeń 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.15.2020 z dnia 31 stycznia2020r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnegooraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składaniadokumentów na rok szkolny 2020/2021, do publicznych przedszkoli i klaspierwszych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę MiejskąLubin."
Dotyczy dokumentu:
Zapytania ofertowe - doposażenie i szkolenie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna