Rejestr zmian w biuletynie

05.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu służbowego marki VOLKSWAGEN Transporter T4.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej podjęte na sesji XIV z 28 stycznia 2020r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowy drogi asfaltowej oraz oświetlenia przy ul. Małomickiej w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Rada Miejska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rada Miejska w Lubinie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

04.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego o przyjęciu projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie uchwalenia programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wraz z planem działań krótkoterminowych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rok 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

03.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr działalności regulowanej w zakresieodbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr działalności regulowanej w zakresieodbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Styczeń 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.15.2020 z dnia 31 stycznia2020r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnegooraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składaniadokumentów na rok szkolny 2020/2021, do publicznych przedszkoli i klaspierwszych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę MiejskąLubin."
Dotyczy dokumentu:
Zapytania ofertowe - doposażenie i szkolenie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

31.01.2020

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Lubina w sprawie: terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Lubin.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Prezydenta Miasta Lubina w sprawie:terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego orazpostępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentówna rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli i klas pierwszychszkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Lubin.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Lubina w sprawie: terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Lubin.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Prezydenta Miasta Lubina w sprawie:terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego orazpostępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentówna rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli i klas pierwszychszkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Lubin."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Lubina w sprawie: terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Lubin.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram dyżurów Radnych Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Styczeń 2020
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie P.0050.8.2019 z dnia 15stycznia 2020r. w sprawie dzierżaw gruntów." na "ZarządzenieP.0050.8.2020 z dnia 15 stycznia 2020r. w sprawie dzierżaw gruntów."
Dotyczy dokumentu:
Styczeń 2020
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie P.0050.9.2019 z dnia 16stycznia 2020r. w sprawie rozłożenia na raty należności czynszowychzwiązanych z użytkowaniem lokali mieszkalnych." na "ZarządzenieP.0050.9.2020 z dnia 16 stycznia 2020r. w sprawie rozłożenia na ratynależności czynszowych związanych z użytkowaniem lokalimieszkalnych."
Dotyczy dokumentu:
Styczeń 2020
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie P.0050.10.2019 z dnia 17stycznia 2020r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji oudzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w 2019roku." na "Zarządzenie P.0050.10.2020 z dnia 17 stycznia 2020r. wsprawie podania do publicznej wiadomości informacji o udzielonychumorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w 2019 roku."
Dotyczy dokumentu:
Styczeń 2020
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie P.0050.1.2019 z dnia 2stycznia 2020r. w sprawie ustalenia planów finansowych na rok 2020." na"Zarządzenie P.0050.1.2020 z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie ustaleniaplanów finansowych na rok 2020."
Dotyczy dokumentu:
Styczeń 2020
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie P.0050.2.2019 z dnia 2stycznia 2020r. w sprawie zatwierdzenia planu dochodów i wydatków nawydzielonym rachunku w jednostkach budżetowych prowadzącychdziałalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawooświatowe na rok 2020." na "Zarządzenie P.0050.2.2020 z dnia 2stycznia 2020r. w sprawie zatwierdzenia planu dochodów i wydatków nawydzielonym rachunku w jednostkach budżetowych prowadzącychdziałalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawooświatowe na rok 2020."
Dotyczy dokumentu:
Styczeń 2020
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie P.0050.3.2019 z dnia 8stycznia 2020r. w sprawie odstąpienia przez Gminę Miejską Lubin odprawa pierwokupu nieruchomości." na "Zarządzenie P.0050.3.2020 z dnia8 stycznia 2020r. w sprawie odstąpienia przez Gminę Miejską Lubin odprawa pierwokupu nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Styczeń 2020
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie P.0050.4.2019 z dnia 9stycznia 2020r. w sprawie rozłożenia na raty należności czynszowychzwiązanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego." na "ZarządzenieP.0050.4.2020 z dnia 9 stycznia 2020r. w sprawie rozłożenia na ratynależności czynszowych związanych z użytkowaniem lokalumieszkalnego."
Dotyczy dokumentu:
Styczeń 2020
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie P.0050.5.2019 z dnia 10stycznia 2020r. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinieprojektow uchwał." na "Zarządzenie P.0050.5.2020 z dnia 10 stycznia2020r. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektowuchwał."
Dotyczy dokumentu:
Styczeń 2020
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie P.0050.6.2019 z dnia 14stycznia 2020r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie lubpowierzenie do realizacji zadań publicznych w 2020r." na "ZarządzenieP.0050.6.2020 z dnia 14 stycznia 2020r. w sprawie ogłoszenia konkursuofert na wsparcie lub powierzenie do realizacji zadań publicznych w2020r."
Dotyczy dokumentu:
Styczeń 2020
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie P.0050.7.2019 z dnia 14stycznia 2020r. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinieprojektu uchwały." na "Zarządzenie P.0050.7.2020 z dnia 14 stycznia2020r. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektuuchwały."
Dotyczy dokumentu:
Styczeń 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.11.2020 z dnia 20 stycznia2020r. w sprawie rozłożenia na raty należności czynszowychzwiązanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego."
Dotyczy dokumentu:
Styczeń 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.12.2020 z dnia 20 stycznia2020r. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektuuchwały."
Dotyczy dokumentu:
Styczeń 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.13.2020 z dnia 28 stycznia2020r. w sprawie zatwierdzenia planu dofinansowania form doskonaleniazawodowego..."
Dotyczy dokumentu:
Styczeń 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.14.2020 z dnia 28 stycznia2020r. w sprawie rozłożenia na raty należności czynszowychzwiązanych z użytkowaniem lokali mieszkalnych."
Dotyczy dokumentu:
Komisje Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna