Rejestr zmian w biuletynie

07.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Raport o stanie Gminy Miejskiej Lubin za rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa zatok parkingowych i przebudowa chodników przy ul. Konopnickiej w Lubinie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa ogrodzenia-kolumbarium na cmentarzu przy ul. Zacisze 1 w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa ogrodzenia-kolumbarium na cmentarzu przy ul. Zacisze 1 w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 10
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa ogrodzenia-kolumbarium na cmentarzu przy ul. Zacisze 1 w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o zamówieniu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa ogrodzenia-kolumbarium na cmentarzu przy ul. Zacisze 1 w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ + Załączniki Nr 1 - 6
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa ogrodzenia-kolumbarium na cmentarzu przy ul. Zacisze 1 w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załączniki Nr 7 - 9
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Maj 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.144.2019 z dnia 30 maja 2019r. wsprawie podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa wart. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansachpublicznych."
Dotyczy dokumentu:
Maj 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.145.2019 z dnia 31 maja 2019r. wsprawie odmowy umorzenia należności czynszowych związanych zużytkowaniem lokalu mieszkalnego."
Dotyczy dokumentu:
Maj 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.146.2019 z dnia 31 maja 2019r. wsprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na rok 2019."
Dotyczy dokumentu:
Maj 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.147.2019 z dnia 31 maja 2019r. wsprawie zmiany planów finansowych na rok 2019."
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnego: Franciszek Wojtyczka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Tryb pozakonkursowy zlecania zadań publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Tryb pozakonkursowy zlecania zadań publicznych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Fundacja Przyjaciół Dzieci z Autyzmem Dar Losu"

06.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Zakup samochodu służbowego dla Urzędu Miejskiego w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja z otwarcia ofert
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Zakup samochodu służbowego dla Urzędu Miejskiego w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uzupełnienie informacji z otwarcia ofert
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Zakup samochodu służbowego dla Urzędu Miejskiego w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Utwardzenie i utrwalenie nawierzchni dróg nieulepszonyuch w granicach administracyjnych miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o zamówieniu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Utwardzenie i utrwalenie nawierzchni dróg nieulepszonyuch w granicach administracyjnych miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ + Załączniki Nr 1 - 9
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Utwardzenie i utrwalenie nawierzchni dróg nieulepszonyuch w granicach administracyjnych miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 10 str. 1 - 51
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Utwardzenie i utrwalenie nawierzchni dróg nieulepszonyuch w granicach administracyjnych miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 10 str. 52 - 94
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Utwardzenie i utrwalenie nawierzchni dróg nieulepszonyuch w granicach administracyjnych miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 11
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Utwardzenie i utrwalenie nawierzchni dróg nieulepszonyuch w granicach administracyjnych miasta Lubina.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oferty rynkowe - sieci komórkowe.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

04.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remont chodników przy ul. Tuwima i ul. Gajowej w Lubinie - ok. 760m2.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Modyfikacja SIWZ"
Dotyczy dokumentu:
Maj 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.143.2019 z dnia 30 maja 2019r. wsprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Miejskiej Lubin za rok2018."
Dotyczy dokumentu:
Maj 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.141.2019 z dnia 27 maja 2019r. wsprawie zorganizowania piątego przetargu ustnego nieograniczonego nasprzedaż nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Maj 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.142.2019 z dnia 28 maja 2019r. wsprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 wLubinie oraz udzielenia stosownych pełnomocnictw."
Dotyczy dokumentu:
Maj 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.133.2019 z dnia 23 maja 2019r. wsprawie rozłożenia na raty należności czynszowych związanych zużytkowaniem lokalu mieszkalnego."
Dotyczy dokumentu:
Maj 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.134.2019 z dnia 22 maja 2019r. wsprawie zatwierdzenia prac Komisji opiniującej wnioski o udzieleniedotacji celowej na zadania z zakresu ochrony środowiska planowane dorealizacji w 2019r."
Dotyczy dokumentu:
Maj 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.135.2019 z dnia 22 maja 2019r. wsprawie zmiany planów finansowych na rok 2019."
Dotyczy dokumentu:
Maj 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.136.2019 z dnia 23 maja 2019r. wsprawie rozwiązania umowy dzierżawy części nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Maj 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.137.2019 z dnia 23 maja 2019r. wsprawie dzierżawy gruntów."
Dotyczy dokumentu:
Maj 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.138.2019 z dnia 23 maja 2019r. wsprawie uznania celowości i zlecenia do realizacji zadań publicznych zzakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej."
Dotyczy dokumentu:
Maj 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.139.2019 z dnia 23 maja 2019r. wsprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2019r."
Dotyczy dokumentu:
Maj 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.140.2019 z dnia 23 maja 2019r. wsprawie zmiany planów finansowych na rok 2019."
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa zatok parkingowych i przebudowa chodników przy ul. Kamiennej w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zapytania - wyjaśnienia"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa zatok parkingowych i przebudowa chodników przy ul. Kamiennej w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 13"
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Lubina ogłasza V nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Lubina ogłasza V nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Lubina ogłasza V nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Lubina ogłasza V nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Lubina ogłasza V nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Lubina ogłasza V nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wybory ławników 2020-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z Ministerstwa Sprawiedliwości"
Dotyczy dokumentu:
Wybory ławników 2020-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta zgłoszenia kandydata na ławnika"
Dotyczy dokumentu:
Wybory ławników 2020-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Lista osób wspierających kandydata"
Dotyczy dokumentu:
Wybory ławników 2020-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie kandydata na ławnika 1"
Dotyczy dokumentu:
Wybory ławników 2020-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie kandydata na ławnika 2"
Dotyczy dokumentu:
Wybory ławników 2020-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów naławników w kadencji 2020-2023"
Dotyczy dokumentu:
Wybory ławników 2020-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wzory dokumentów niezbędnych do zgłoszeniakandydata na ławnika"
Dotyczy dokumentu:
Wybory ławników 2020-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydatana ławnika"
Dotyczy dokumentu:
Wybory ławników 2020-2023
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

03.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o zgromadzeniu.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Przekazanie pisma do rozpatrzenia"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnego: Adam Konefał
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram dyżurów Radnych Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... następna