Rejestr zmian w biuletynie

05.12.2019

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Świadczenie usług weterynaryjnych z zakresu tzw. pierwszej pomocy w wypadkach losowych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Świadczenie usług weterynaryjnych z zakresu tzw. pierwszej pomocy w wypadkach losowych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia -unieważnienie"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Świadczenie usług weterynaryjnych z zakresu tzw. pierwszej pomocy w wypadkach losowych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja z otwarcia ofert
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Wykonanie konserwacji, napraw i usuwania awarii wraz z usługami pogotowia technicznego w zasobach Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja z otwarcia ofert
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Wykonanie konserwacji, napraw i usuwania awarii wraz z usługami pogotowia technicznego w zasobach Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej"

03.12.2019

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Świadczenie usług weterynaryjnych z zakresu tzw. pierwszej pomocy w wypadkach losowych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną - Akcja Gwiazdka 2019.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Świadczenie usług weterynaryjnych z zakresu tzw. pierwszej pomocy w wypadkach losowych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o zamówieniu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Świadczenie usług weterynaryjnych z zakresu tzw. pierwszej pomocy w wypadkach losowych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ + Załączniki Nr 1 - 7
Dotyczy dokumentu:
Alkohole - Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Alkohole - Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie kateringowe.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Alkohole - Zezwolenie kateringowe.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Alkohole - Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 24 000 000,00 PLN.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia"

02.12.2019

Dotyczy dokumentu:
Listopad 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.328.2019 z dnia 27 listopada2019r. w sprawie uznania celowości i zlecenia do realizacji zadaniapublicznego..."
Dotyczy dokumentu:
Listopad 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.329.2019 z dnia 27 listopada2019r. zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia planudofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych wjednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Lubin na2019 rok."
Dotyczy dokumentu:
Listopad 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.330.2019 z dnia 28 listopada2019r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie lub powierzeniedo realizacji zadań publicznych w 2020 r...."
Dotyczy dokumentu:
Listopad 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.326.2019 z dnia 25 listopada2019r. w sprawie uznania celowości i zlecenia do realizacji zadaniapublicznego z zakresu wspierania..."
Dotyczy dokumentu:
Listopad 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.327.2019 z dnia 25 listopada2019r. w sprawie upoważnienia Pana Andrzeja Pudełko do reprezentowaniaGminy Miejskiej Lubin, na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu WspólnikówRegionalnego Centrum Sportowego Sp. z o.o. w Lubinie."
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram dyżurów Radnych Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Składy osobowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... następna