Rejestr zmian w biuletynie

05.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 25 000 000,00 PLN.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik informacja z otwarcia ofert
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 25 000 000,00 PLN.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej"
Dotyczy dokumentu:
Petycja w sprawie podjęcia uchwały przez Radę Miejską w Lubinie w przedmiocie zwolnienia z podatku od nieruchomości.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Maj 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.127.2020 z dnia 29 maja 2020r. wsprawie podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa wart. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansachpublicznych."
Dotyczy dokumentu:
Maj 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.128.2020 z dnia 29 maja 2020r. wsprawie przekazania sprawozdania finansowego jednostki samorząduterytorialnego organowi stanowiącemu."
Dotyczy dokumentu:
Maj 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.129.2020 z dnia 29 maja 2020r. wsprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na rok 2020."
Dotyczy dokumentu:
Maj 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.130.2020 z dnia 29 maja 2020r. wsprawie zmiany planów finansowych na rok 2020."
Dotyczy dokumentu:
Głosowanie korespondencyjne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje dla wyborców
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Głosowanie korespondencyjne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego
Dotyczy dokumentu:
Głosowanie korespondencyjne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego"

04.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Informacje dla wyborców
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie dogłosowania
Dotyczy dokumentu:
Informacje dla wyborców
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie dogłosowania"
Dotyczy dokumentu:
Głosowanie korespondencyjne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Głosowanie korespondencyjne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje dla wyborców
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje dla wyborców
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Maj 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.117.2020 z dnia 22 maja 2020r. wsprawie dzierżawy gruntu."
Dotyczy dokumentu:
Maj 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.118.2020 z dnia 25 maja 2020r. wsprawie rozłożenia na raty należności z tytułu nabycianieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Maj 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.119.2020 z dnia 27 maja 2020r. wsprawie dzierżawy gruntów."
Dotyczy dokumentu:
Maj 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.120.2020 z dnia 28 maja 2020r. wsprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej."
Dotyczy dokumentu:
Maj 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.121.2020 z dnia 28 maja 2020r. wsprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej."
Dotyczy dokumentu:
Maj 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.122.2020 z dnia 28 maja 2020r. wsprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej."
Dotyczy dokumentu:
Maj 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.123.2020 z dnia 28 maja 2020r. wsprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej."
Dotyczy dokumentu:
Maj 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.124.2020 z dnia 28 maja 2020r. wsprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej."
Dotyczy dokumentu:
Maj 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.125.2020 z dnia 28 maja 2020r. wsprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej."
Dotyczy dokumentu:
Maj 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.126.2020 z dnia 28 maja 2020r. wsprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej."
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o zgromadzeniu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ustawa z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XVII Sesja Rady Miejskiej w Lubinie
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "|Projekt nr 22" na "Projekt nr 22"
Dotyczy dokumentu:
XVII Sesja Rady Miejskiej w Lubinie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "|Projekt nr 22"
Dotyczy dokumentu:
XVII Sesja Rady Miejskiej w Lubinie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 23"
Dotyczy dokumentu:
XVII Sesja Rady Miejskiej w Lubinie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Mapa"

03.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rozbudowa oświetlenia zewnętrznego na terenie Parku im. NSZZ Solidarność przy ul. M. Skłodowskiej-Curie w Lubinie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu służbowego marki VOLKSWAGEN Transporter T4.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

02.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnej: Patrycja Rozmus
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisje Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Komisja Rewizyjna - 4 czerwca 2020r., godz. 14.00"
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram dyżurów Radnych Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

01.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie - Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 miesiące
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pobierz w .pdf
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie - Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 miesiące
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pobierz w .pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie - Zameldowanie na pobyt stały
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pobierz w .pdf
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie - Zameldowanie na pobyt stały
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pobierz w .pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie - Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pobierz w .pdf
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie - Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pobierz w .pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie - Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pobierz w .pdf
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie - Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pobierz w .pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie - Zgłoszenie wyjazdu za granicę
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pobierz w .pdf
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie - Zgłoszenie wyjazdu za granicę
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pobierz w .pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie - Zgłoszenie powrotu z wyjazdu zza granicy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pobierz w .pdf
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie - Zgłoszenie powrotu z wyjazdu zza granicy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pobierz w .pdf"
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Lubina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Lubinie przeznaczonych do zbycia wraz udziałem w nieruchomości wspólnej obejmującej grunt oraz części wspólne budynku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Awaryjne inspekcje TV wraz z czyszczeniem kanalizacji deszczowej oraz bezwykopowa miejscowa naprawa kanałów metodą krótkich rękawów poliuretanowych oraz długich rękawów epoksydowych - drogi gminne i powiatowe w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Awaryjne inspekcje TV wraz z czyszczeniem kanalizacji deszczowej oraz bezwykopowa miejscowa naprawa kanałów metodą krótkich rękawów poliuretanowych oraz długich rękawów epoksydowych - drogi gminne i powiatowe w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia"

poprzednia ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... następna