Rejestr zmian w biuletynie

03.01.2020

Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Lubina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości pod budowę garaży.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Podatek rolny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatki i opłaty na 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatek leśny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatek od nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatek od środków transportowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatek od środków transportowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatki i opłaty na 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatki i opłaty na 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o nieruchomościach i obiektachbudowlanych"
Dotyczy dokumentu:
Podatki i opłaty na 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do informacji o nieruchomościach iobiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegającychopodatkowaniu"
Dotyczy dokumentu:
Podatki i opłaty na 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do informacji o nieruchomościach iobiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych zopodatkowania"
Dotyczy dokumentu:
Podatki i opłaty na 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do informacji o nieruchomościach iobiektach budowlanych - dane pozostałych podatników"
Dotyczy dokumentu:
Podatki i opłaty na 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Deklaracja na podatek od nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
Podatki i opłaty na 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do deklaracji na podatek odnieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegającychopodatkowaniu"
Dotyczy dokumentu:
Podatki i opłaty na 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do deklaracji na podatek odnieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych zopodatkowania"
Dotyczy dokumentu:
Podatki i opłaty na 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o gruntach"
Dotyczy dokumentu:
Podatki i opłaty na 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do informacji o gruntach - dane oprzedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu"
Dotyczy dokumentu:
Podatki i opłaty na 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do informacji o gruntach - dane oprzedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania"
Dotyczy dokumentu:
Podatki i opłaty na 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do informacji o gruntach - danepozostałych podatników"
Dotyczy dokumentu:
Podatki i opłaty na 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o lasach"
Dotyczy dokumentu:
Podatki i opłaty na 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do informacji o lasach - dane oprzedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu"
Dotyczy dokumentu:
Podatki i opłaty na 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do informacji o lasach - dane oprzedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania"
Dotyczy dokumentu:
Podatki i opłaty na 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do informacji o lasach - danepozostałych podatników"
Dotyczy dokumentu:
Podatki i opłaty na 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Deklaracja na podatek leśny"
Dotyczy dokumentu:
Podatki i opłaty na 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane oprzedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu"
Dotyczy dokumentu:
Podatki i opłaty na 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane oprzedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania"
Dotyczy dokumentu:
Podatki i opłaty na 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "DT-1"
Dotyczy dokumentu:
Podatki i opłaty na 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "DT-1A"
Dotyczy dokumentu:
Podatki i opłaty na 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "UWAGA - Wzory formularze obowiązujące w latachubiegłych wraz z załącznikami"
Dotyczy dokumentu:
Podatki i opłaty na 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatki i opłaty na 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

02.01.2020

Dotyczy dokumentu:
Harmonogram dyżurów Radnych Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram dyżurów Radnych Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.342.2019 z dnia 11 grudnia2019r. w sprawie wprowadzenia procedur dotyczących obowiązkówodbierania i wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych orazinnych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych w Gminie MiejskiejLubin i jej jednostkach organizacyjnych."
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pobierz oświadczenie w .doc"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pobierz oświadczenie w .pdf"
Dotyczy dokumentu:
Alkohole - Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pobierz oświadczenie w .doc"
Dotyczy dokumentu:
Alkohole - Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pobierz oświadczenie w .pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pobierz oświadczenie w .doc
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pobierz oświadczenie w .pdf
Dotyczy dokumentu:
Alkohole - Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pobierz oświadczenie w .doc
Dotyczy dokumentu:
Alkohole - Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pobierz oświadczenie w .pdf

31.12.2019

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Usługa dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb punktów poboru energii zwanych dalej PPE) na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Usługa dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb punktów kamerowych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Usługa dystrybucji energii elektrycznej dla punktów poboru energii elektrycznej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Usługa dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb punktów poboru energii (zwanych dalej PPE) na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawa wody i odprowadzenie ścieków - budynki gminnego zasobu mieszkaniowego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.343.2019 z dnia 12 grudnia2019r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości w drodzeaportu."
Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.344.2019 z dnia 13 grudnia2019r. w sprawie umorzeń należności o charakterze cywilnoprawnym."
Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.345.2019 z dnia 13 grudnia2019r. w sprawie dzierżawy gruntów oraz umow najmu lokali w granicachnieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.346.2019 z dnia 13 grudnia2019r. w sprawie zatwierdzenia pracy Komisji opiniującej wnioski oudzielenie dotacji celowej na przedsięwzięcia związane z ochronąpowietrza."
Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.347.2019 z dnia 16 grudnia2019r. w sprawie rozłożenia na raty należności cywilnoprawnychzwiązanych z lokalem socjalnym."
Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.348.2019 z dnia 17 grudnia2019r. w sprawie odstąpienia przez Gminę Miejską Lubin od prawapierwokupu nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.349.2019 z dnia 17 grudnia2019r. w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej."
Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.350.2019 z dnia 17 grudnia2019r. w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na rok 2019."
Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.351.2019 z dnia 17 grudnia2019r. w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2019."
Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.352.2019 z dnia 19 grudnia2019r. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektuuchwały."
Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.353.2019 z dnia 20 grudnia2019r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych windywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej."
Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.354.2019 z dnia 20 grudnia2019r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofertzłożonych na realizację zadań publicznych..."
Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.355.2019 z dnia 24 grudnia2019r. w sprawie odstąpienia przez Gminę Miejską Lubin od prawapierwokupu nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.356.2019 z dnia 24 grudnia2019r. w sprawie rozłożenia na raty należności o charakterzecywilnoprawnym."
Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.357.2019 z dnia 24 grudnia2019r. w sprawie rozłożenia na raty należności związanych zlokalami."
Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.358.2019 z dnia 24 grudnia2019r. w sprawie umorzeń należności czynszowych orazcywilnoprawnych."
Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.359.2019 z dnia 27 grudnia2019r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie lubpowierzenie do realizacji zadań publicznych..."
Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.360.2019 z dnia 30 grudnia2019r. w sprawie przyznania nagrody rocznej dyrektorom samorządowychinstytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina MiejskaLubin."
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej podjęte na sesji XIII z 23 grudnia 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budżet 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

30.12.2019

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin zawiadamiające strony postępowania (powyżej 20) o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 36 Lubin-Ścinawa.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... następna