Rejestr zmian w biuletynie

09.01.2020

Dotyczy dokumentu:
Za 2018 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Bogusława Potocka
Dotyczy dokumentu:
Za 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Bogusława Potocka"
Dotyczy dokumentu:
Za 2018 rok (rozpoczęcie kadencji)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Bogusława Potocka
Dotyczy dokumentu:
Za 2018 rok (rozpoczęcie kadencji)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Bogusława Potocka"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina zawiadamiające strony postępowania (powyżej 10), o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubinie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji produkcji ciepła z biomasy o mocy 15MW w Lubinie", planowanego na terenie działki nr 2/3 w obrębie 9 miasta Lubina.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

08.01.2020

Dotyczy dokumentu:
Podatki i opłaty na 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Deklaracja na podatek rolny"
Dotyczy dokumentu:
Podatki i opłaty na 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do deklaracji na podatek rolny – daneo przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu"
Dotyczy dokumentu:
Podatki i opłaty na 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do deklaracji na podatek rolny – daneo przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania"

07.01.2020

Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.361.2019 z dnia 31 grudnia2019r. w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na rok 2019."
Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.362.2019 z dnia 31 grudnia2019r. w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2019."
Dotyczy dokumentu:
Transport drogowy - Zmiana danych zawartych w licencji na wykonywanie transportu drogowego osób taksówką
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pobierz wniosek w .pdf (dla licencji wydanych przed01.01.2020r.)"
Dotyczy dokumentu:
Transport drogowy - Zmiana danych zawartych w licencji na wykonywanie transportu drogowego osób taksówką
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pobierz wniosek w .pdf (dla licencji wydanych po01.01.2020r.)"
Dotyczy dokumentu:
Zmiana danych zawartych w licencji na wykonywanie transportu drogowego osób taksówką
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pobierz wniosek w .pdf (dla licencji wydanych przed01.01.2020r.)"
Dotyczy dokumentu:
Zmiana danych zawartych w licencji na wykonywanie transportu drogowego osób taksówką
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pobierz wniosek w .pdf (dla licencji wydanych po01.01.2020r.)"
Dotyczy dokumentu:
Transport drogowy - Zmiana danych zawartych w licencji na wykonywanie transportu drogowego osób taksówką
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pobierz wniosek w RTF
Dotyczy dokumentu:
Transport drogowy - Zmiana danych zawartych w licencji na wykonywanie transportu drogowego osób taksówką
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pobierz wniosek w PDF
Dotyczy dokumentu:
Zmiana danych zawartych w licencji na wykonywanie transportu drogowego osób taksówką
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Transport drogowy - Zmiana danych zawartych w licencji na wykonywanie transportu drogowego osób taksówką
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zmiana danych zawartych w licencji na wykonywanie transportu drogowego osób taksówką
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pobierz wniosek w PDF
Dotyczy dokumentu:
Zmiana danych zawartych w licencji na wykonywanie transportu drogowego osób taksówką
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pobierz wniosek w RTF
Dotyczy dokumentu:
Wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego osób taksówką
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pobierz wniosek w .rtf
Dotyczy dokumentu:
Wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego osób taksówką
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pobierz wniosek w .pdf
Dotyczy dokumentu:
Wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego osób taksówką
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pobierz wniosek w .pdf"
Dotyczy dokumentu:
Transport drogowy - Wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego osób taksówką
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pobierz wniosek w .rtf
Dotyczy dokumentu:
Transport drogowy - Wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego osób taksówką
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pobierz wniosek w .pdf
Dotyczy dokumentu:
Transport drogowy - Wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego osób taksówką
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pobierz wniosek w .pdf"
Dotyczy dokumentu:
Transport drogowy - Wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego osób taksówką
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego osób taksówką
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej podjęte na sesji XI z 21 listopada 2019r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała 74 w sprawie szczegółowych zasadponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych."
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej podjęte na sesji XI z 21 listopada 2019r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała 74 w sprawie szczegółowych zasadponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Bieżące utrzymanie sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Bieżące utrzymanie sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 24 000 000,00 PLN.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 24 000 000,00 PLN.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia"

poprzednia ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... następna