Rejestr zmian w biuletynie

15.07.2019

Dotyczy dokumentu:
Jednostki organizacyjne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

12.07.2019

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rozbudowa oświetlenia ulicznego - ul.Drzymały w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja z otwarcia ofert
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rozbudowa oświetlenia ulicznego - ul.Drzymały w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej"
Dotyczy dokumentu:
Jednostki organizacyjne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Jednostki organizacyjne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

11.07.2019

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa ogrodzenia-kolumbarium na cmentarzu przy ul. Zacisze 1 w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja z otwarcia ofert
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa ogrodzenia-kolumbarium na cmentarzu przy ul. Zacisze 1 w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa schodów terenowych wraz z pochylnią w rejonie parkingu przy ul. Wroniej w Lubinie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia -unieważnienie"
Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.182.2019 z dnia 5 lipca 2019r. wsprawie powołania Dyrektora Centrum Kultury Muza w Lubinie."
Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.183.2019 z dnia 5 lipca 2019r. wsprawie powołania Dyrektora Narodowej Orkiestry Dętej z siedzibą wLubinie."
Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.184.2019 z dnia 10 lipca 2019r.w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej."
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa schodów terenowych wraz z pochylnią w rejonie parkingu przy ul. Wroniej w Lubinie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa schodów terenowych wraz z pochylnią w rejonie parkingu przy ul. Wroniej w Lubinie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja z otwarcia ofert
Dotyczy dokumentu:
Urząd Miejski w Lubinie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy - Inspektor w Wydziale Infrastruktury - Referat Inżynierii Ruchu - Stanowisko ds. utrzymania dróg.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... następna