Rejestr zmian w biuletynie

06.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu służbowego marki VOLKSWAGEN Transporter T4.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin zawiadamiające wszystkich zainteresowanych o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa obwodnicy Krzeczyna Wielkiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 335.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu służbowego marki VOLKSWAGEN Transporter T4.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodusłużbowego marki VOLKSWAGEN Transporter T4."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu służbowego marki VOLKSWAGEN Transporter T4.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodusłużbowego marki VOLKSWAGEN Transporter T4.

05.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu służbowego marki VOLKSWAGEN Transporter T4.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej podjęte na sesji XIV z 28 stycznia 2020r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowy drogi asfaltowej oraz oświetlenia przy ul. Małomickiej w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Rada Miejska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rada Miejska w Lubinie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

04.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego o przyjęciu projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie uchwalenia programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wraz z planem działań krótkoterminowych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rok 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

03.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr działalności regulowanej w zakresieodbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr działalności regulowanej w zakresieodbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Styczeń 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.15.2020 z dnia 31 stycznia2020r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnegooraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składaniadokumentów na rok szkolny 2020/2021, do publicznych przedszkoli i klaspierwszych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę MiejskąLubin."
Dotyczy dokumentu:
Zapytania ofertowe - doposażenie i szkolenie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... następna