Rejestr zmian w biuletynie

12.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Lubina w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok 2020/2021, do klasy wyższej niż I oddziału sportowego w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Miejską Lubin lub klasy wyższej niż I w Szkole Podstawowej nr 7 - Szkole Sportowej w Lubinie, w przypadku gdy szkolenie w danej dyscyplinie sportu rozpoczyna się w tej klasie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytania ofertowe - doposażenie i szkolenie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyniku postępowania"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rewitalizacja wnętrza Kościoła Parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Lubinie wraz z dostawą organów.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin zawiadamiające strony postępowania (powyżej 20) o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 36 Lubin-Ścinawa".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... następna