Rejestr zmian w biuletynie

09.10.2009

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Schemat Zarządzania Urzędem (mapa procesów) do katalogu System Zarządzania Jakością ISO 9001:2001 w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Polityka jakości do katalogu System Zarządzania Jakością ISO 9001:2001 w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Certyfikat do katalogu System Zarządzania Jakością ISO 9001:2001 w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie katalogu System Zarządzania Jakością ISO 9001:2001 do menu przedmiotowego

08.10.2009

Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Struktura Urzędu Miejskiego Menu przedmiotowego

06.10.2009

Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Wydział Audytu, Nadzoru Właścicielskiego i Kontroli w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej w menu przedmiotowym (nowa nazwa Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego)
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Referat Audytu i Kontroli do katalogu Struktura Urzędu Miejskiego w menu przedmiotowym

21.09.2009

Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Referendum gminne w menu przedmiotowym (nowa nazwa Referendum gminne 2009)
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Wybory w menu przedmiotowym (nowa nazwa Wybory, referendum)

poprzednia ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ...następna