Rejestr zmian w biuletynie

06.03.2020

Dotyczy dokumentu:
Luty 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.37.2020 z dnia 25 lutego 2020r.w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu uchwały."
Dotyczy dokumentu:
Luty 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.38.2020 z dnia 26 lutego 2020r.w sprawie dzierżaw i najmu gruntów."
Dotyczy dokumentu:
Luty 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.39.2020 z dnia 26 lutego 2020r.w sprawie ustalenia opłat za usługi komunalne o charakterzeużyteczności publicznej obowiązujących na terenie cmentarzykomunalnych w Lubinie."
Dotyczy dokumentu:
Luty 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.40.2020 z dnia 27 lutego 2020r.w sprawie przedłużenia okresu użyczenia nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin zawiadamiające strony postępowania (powyżej 20) o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 36 Lubin-Ścinawa".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisje Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Komisja Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa - 10marca 2020r., godz. 15.00"

05.03.2020

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rewitalizacja wnętrza Kościoła Parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Lubinie wraz z dostawą organów.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Modyfikacja SIWZ (zmiana terminu)"

03.03.2020

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rewitalizacja obiektów architektury zabytkowej w strefie Starego Miasta w Lubinie - roboty budowlane polegające na zmianie zagospodarowania fragmentu terenu na Wzgórzu Zamkowym w Lubinie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Czyszczenie oraz remonty bieżące kanalizacji deszczowej w ulicach będących w zarządzie Gminy Miejskiej Lubin - drogi gminne i powiatowe.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o zamówieniu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Czyszczenie oraz remonty bieżące kanalizacji deszczowej w ulicach będących w zarządzie Gminy Miejskiej Lubin - drogi gminne i powiatowe.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ + Załączniki Nr 1 - 7
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Czyszczenie oraz remonty bieżące kanalizacji deszczowej w ulicach będących w zarządzie Gminy Miejskiej Lubin - drogi gminne i powiatowe.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 8
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Czyszczenie oraz remonty bieżące kanalizacji deszczowej w ulicach będących w zarządzie Gminy Miejskiej Lubin - drogi gminne i powiatowe.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 9
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Czyszczenie oraz remonty bieżące kanalizacji deszczowej w ulicach będących w zarządzie Gminy Miejskiej Lubin - drogi gminne i powiatowe.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 10
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Czyszczenie oraz remonty bieżące kanalizacji deszczowej w ulicach będących w zarządzie Gminy Miejskiej Lubin - drogi gminne i powiatowe.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram dyżurów Radnych Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina zawiadamiające strony postępowania (powyżej 10) o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubinie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich we Wrocławiu o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Budowa Stacji LCNG w Lubinie przy ul. Ścinawskiej 22, na działce 184/29 obręb 6 m. Lubin wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną", którego inwestorem jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lubinie Spółka Akcyjna.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Lubina
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Lubina
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Lubina
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Lubina
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Starosty Lubińskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestrycji drogowej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

02.03.2020

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyborze oferty - Prace geodezyjne w granicach miasta Lubina.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyborze oferty - Prace geodezyjne w granicach miasta Lubina.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Konserwacja rowów i cieków wodnych na terenie Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyborze oferty - Prace geodezyjne w granicach miasta Lubina.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Konserwacja rowów i cieków wodnych na terenie Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o zamówieniu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Konserwacja rowów i cieków wodnych na terenie Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ + Załączniki Nr 1 - 6
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Konserwacja rowów i cieków wodnych na terenie Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 7
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Konserwacja rowów i cieków wodnych na terenie Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 8
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Konserwacja rowów i cieków wodnych na terenie Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 9
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Konserwacja rowów i cieków wodnych na terenie Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zapytanie - wyjaśnienie
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remonty nawierzchni dróg i ulic gminnych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przebudowa ulicy Jana Pawła II (etap I) i Chocianowskiej - droga gminna Nr 103236D w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przebudowa ulicy Jana Pawła II (etap I) i Chocianowskiej - droga gminna Nr 103236D w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia"

poprzednia ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... następna