Rejestr zmian w biuletynie

01.12.2009

Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.

14.10.2009

Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Polityka jakości Urzędu Miejskiego w spisie podmiotów

13.10.2009

Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej w menu przedmiotowym (nowa nazwa Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego )

09.10.2009

Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Polityka jakości Urzędu Miejskiego w spisie podmiotów
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Schemat Zarządzania Urzędem (mapa procesów) do katalogu System Zarządzania Jakością ISO 9001:2001 w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Polityka jakości do katalogu System Zarządzania Jakością ISO 9001:2001 w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Certyfikat do katalogu System Zarządzania Jakością ISO 9001:2001 w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie katalogu System Zarządzania Jakością ISO 9001:2001 do menu przedmiotowego

08.10.2009

Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Struktura Urzędu Miejskiego Menu przedmiotowego

poprzednia ... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ...następna