Rejestr zmian w biuletynie

13.03.2020

Dotyczy dokumentu:
Rada Miejska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Rada Miejska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje teleadresowe i godziny pracy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacje teleadresowe i godziny pracy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Lubina
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIEUwaga przedsiębiorcy posiadający ważne zezwolenia na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych w punktach sprzedaży w Lubinie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Lubina
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina zawiadamiające strony postępowania (powyżej 10) o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji produkcji ciepła z biomasy o mocy 15MW w Lubinie", planowanego na terenie działki nr 2/3 w obrębie 9 miasta Lubina, którego inwestorem jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "TERMAL" S.A. z siedzibą w Lubinie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Marzec 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.47.2020 z dnia 10 marca 2020r. wsprawie należności czynszowych związanych z użytkowaniem lokalimieszkalnych."
Dotyczy dokumentu:
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Apel do mieszkańców miasta Lubina.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

12.03.2020

Dotyczy dokumentu:
Kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

11.03.2020

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remonty nawierzchni chodników, ciągów pieszo-jezdnych, ścieżek rowerowych w pasach drogowych dróg gminnych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 9
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remonty nawierzchni chodników, ciągów pieszo-jezdnych, ścieżek rowerowych w pasach drogowych dróg gminnych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 10
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remonty nawierzchni chodników, ciągów pieszo-jezdnych, ścieżek rowerowych w pasach drogowych dróg gminnych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 11
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remonty nawierzchni chodników, ciągów pieszo-jezdnych, ścieżek rowerowych w pasach drogowych dróg gminnych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remonty nawierzchni chodników, ciągów pieszo-jezdnych, ścieżek rowerowych w pasach drogowych dróg gminnych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o zamówieniu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remonty nawierzchni chodników, ciągów pieszo-jezdnych, ścieżek rowerowych w pasach drogowych dróg gminnych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ + Załączniki Nr 1 - 7
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remonty nawierzchni chodników, ciągów pieszo-jezdnych, ścieżek rowerowych w pasach drogowych dróg gminnych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 8
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Czyszczenie oraz remonty bieżące kanalizacji deszczowej w ulicach będących w zarządzie Gminy Miejskiej Lubin - drogi gminne i powiatowe.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja z otwarcia ofert
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Czyszczenie oraz remonty bieżące kanalizacji deszczowej w ulicach będących w zarządzie Gminy Miejskiej Lubin - drogi gminne i powiatowe.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina zawiadamiające wszystkich zainteresowanych o wydaniu decyzji o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: budowa zespołu magazynowo-produkcyjno-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zapleczem biurowo-socjalnym, planowanego na terenie działek nr 260, 261, 259/2, 214/12, 214/13, 214/14 i 214/8 w obrębie 7 miasta Lubina, którego inwestorem jest Panattoni Europe sp. z o.o., ul. Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina zawiadamiające strony postępowania (powyżej 10) o wydaniu decyzji o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: budowa zespołu magazynowo-produkcyjno-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zapleczem biurowo-socjalnym, planowanego na terenie działek nr 260, 261, 259/2, 214/12, 214/13, 214/14 i 214/8 w obrębie 7 miasta Lubina, którego inwestorem jest Panattoni Europe sp. z o.o., ul. Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Lubina o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina Nr 79.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

10.03.2020

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Konserwacja rowów i cieków wodnych na terenie Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja z otwarcia ofert
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Konserwacja rowów i cieków wodnych na terenie Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej"
Dotyczy dokumentu:
Informacja dla kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych w Lubinie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja dla kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych w Lubinie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja dla kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych w Lubinie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2020.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wstępne ogłoszenie informacyjne 1"
Dotyczy dokumentu:
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2020.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wstępne ogłoszenie informacyjne 2"
Dotyczy dokumentu:
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2020.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wstępne ogłoszenie informacyjne 3"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rewitalizacja wnętrza Kościoła Parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Lubinie wraz z dostawą organów.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia"

09.03.2020

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remonty nawierzchni dróg i ulic gminnych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Modyfikacja SIWZ"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remonty nawierzchni dróg i ulic gminnych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 1 - formularz oferty"
Dotyczy dokumentu:
Luty 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.41.2020 z dnia 28 lutego 2020r.w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na rok 2020."
Dotyczy dokumentu:
Luty 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.42.2020 z dnia 28 lutego 2020r.w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2020."
Dotyczy dokumentu:
Marzec 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje dla wyborców.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje dla wyborców.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje dla wyborców.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pisemna deklaracja do wpisu do rejestru wyborców."
Dotyczy dokumentu:
Informacje dla wyborców.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o dopisanie do spisu wyborców."
Dotyczy dokumentu:
Informacje dla wyborców.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców."
Dotyczy dokumentu:
Informacje dla wyborców.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie dogłosowania."
Dotyczy dokumentu:
Informacje dla wyborców.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... następna