Rejestr zmian w biuletynie

27.03.2020

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Bieżące utrzymanie i remonty instalacji ulicznej sygnalizacji świetlnej, instalacji systemu kamer zarządzania ruchem oraz instalacji transmisji danych pomiędzy urządzeniami nadzoru ruchu na terenie miasta Lubina – drogi objęte Miejskim Systemem Zarządzania Ruchem Drogowym.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o zamówieniu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Bieżące utrzymanie i remonty instalacji ulicznej sygnalizacji świetlnej, instalacji systemu kamer zarządzania ruchem oraz instalacji transmisji danych pomiędzy urządzeniami nadzoru ruchu na terenie miasta Lubina – drogi objęte Miejskim Systemem Zarządzania Ruchem Drogowym.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ + załączniki Nr 1 - 5, 7 - 8
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Bieżące utrzymanie i remonty instalacji ulicznej sygnalizacji świetlnej, instalacji systemu kamer zarządzania ruchem oraz instalacji transmisji danych pomiędzy urządzeniami nadzoru ruchu na terenie miasta Lubina – drogi objęte Miejskim Systemem Zarządzania Ruchem Drogowym.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 6
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Bieżące utrzymanie i remonty instalacji ulicznej sygnalizacji świetlnej, instalacji systemu kamer zarządzania ruchem oraz instalacji transmisji danych pomiędzy urządzeniami nadzoru ruchu na terenie miasta Lubina – drogi objęte Miejskim Systemem Zarządzania Ruchem Drogowym.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Modyfikacja SIWZ
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Bieżące utrzymanie i remonty instalacji ulicznej sygnalizacji świetlnej, instalacji systemu kamer zarządzania ruchem oraz instalacji transmisji danych pomiędzy urządzeniami nadzoru ruchu na terenie miasta Lubina – drogi objęte Miejskim Systemem Zarządzania Ruchem Drogowym.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zapytania - wyjaśnienia
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Bieżące utrzymanie i remonty instalacji ulicznej sygnalizacji świetlnej, instalacji systemu kamer zarządzania ruchem oraz instalacji transmisji danych pomiędzy urządzeniami nadzoru ruchu na terenie miasta Lubina – drogi objęte Miejskim Systemem Zarządzania Ruchem Drogowym.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert "
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Bieżące utrzymanie i remonty instalacji ulicznej sygnalizacji świetlnej, instalacji systemu kamer zarządzania ruchem oraz instalacji transmisji danych pomiędzy urządzeniami nadzoru ruchu na terenie miasta Lubina – drogi objęte Miejskim Systemem Zarządzania Ruchem Drogowym.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości zabudowanej, przeznaczonej do wniesienia aportem
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz działki gruntu, przeznaczonej do wniesienia aportem
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości zabudowanej, przeznaczonej do wniesienia aportem
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
WYKAZ lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym wraz ze sprzedażą związanego z lokalami udziału we wspólnych częściach budynku oraz we własności gruntu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
WYKAZ lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wraz udziałem w nieruchomości wspólnej obejmującej grunt oraz części wspólne budynku, położonych w Lubinie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy na posadowienie boksów śmietnikowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy jako teren dodatkowy bez możliwości trwałej zabudowy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjno - ogrodnicze bez możliwości trwałej zabudowy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjno - ogrodnicze bez możliwości trwałej zabudowy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjno - ogrodnicze bez możliwości trwałej zabudowy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy jako teren dodatkowy bez możliwości trwałej zabudowy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjno - ogrodnicze bez możliwości trwałej zabudowy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

26.03.2020

Dotyczy dokumentu:
Marzec 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.52.2020 z dnia 18 marca 2020r. wsprawie zmiany w gudżecie miasta Lubina na rok 2020."
Dotyczy dokumentu:
Marzec 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.53.2020 z dnia 18 marca 2020r. wsprawie zmiany planów finansowych na rok 2020."
Dotyczy dokumentu:
Marzec 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.54.2020 z dnia 19 marca 2020r.zmieniające zarządzenie w sprawie: terminów przeprowadzaniapostępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego..."
Dotyczy dokumentu:
Marzec 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.55.2020 z dnia 23 marca 2020r. wsprawie należności czynszowych związanych z użytkowaniem lokalimieszkalnych."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Usługa dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb punktów poboru energii (PPE) na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

25.03.2020

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Konserwacja rowów i cieków wodnych na terenie Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Konserwacja rowów i cieków wodnych na terenie Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Konserwacja rowów i cieków wodnych na terenie Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia."

23.03.2020

Dotyczy dokumentu:
Marzec 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.48.2020 z dnia 10 marca 2020r. wsprawie odstąpienia przez Gminę Miejską Lubin od prawa pierwokupunieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Marzec 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.49.2020 z dnia 13 marca 2020r. wsprawie odstąpienia przez Gminę Miejską Lubin od prawa pierwokupunieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Marzec 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.50.2020 z dnia 13 marca 2020r. wsprawie odstąpienia przez Gminę Miejską Lubin od prawa pierwokupuużytkowania wieczystego nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Marzec 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.51.2020 z dnia 13 marca 2020r. wsprawie zawieszenia działalności żłobków miejskich na terenie GminyMiejskiej Lubin."
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina zawiadamiające strony (powyżej 10) o zakończaniu postępowania wyjaśniającego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji produkcji ciepła z biomasy o mocy 15MW w Lubinie", planowanego na terenie działki nr 2/3 w obrębie 9 miasta Lubina.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rewitalizacja wnętrza Kościoła Parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Lubinie wraz z dostawą organów.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Składy osobowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rewitalizacja wnętrza Kościoła Parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Lubinie wraz z dostawą organów.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 1
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rewitalizacja wnętrza Kościoła Parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Lubinie wraz z dostawą organów.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rewitalizacja wnętrza Kościoła Parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Lubinie wraz z dostawą organów.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 2
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rewitalizacja wnętrza Kościoła Parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Lubinie wraz z dostawą organów.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 3
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rewitalizacja wnętrza Kościoła Parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Lubinie wraz z dostawą organów.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 4
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rewitalizacja wnętrza Kościoła Parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Lubinie wraz z dostawą organów.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 5
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rewitalizacja wnętrza Kościoła Parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Lubinie wraz z dostawą organów.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 6
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rewitalizacja wnętrza Kościoła Parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Lubinie wraz z dostawą organów.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 7
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rewitalizacja wnętrza Kościoła Parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Lubinie wraz z dostawą organów.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 8
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rewitalizacja wnętrza Kościoła Parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Lubinie wraz z dostawą organów.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 9
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rewitalizacja wnętrza Kościoła Parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Lubinie wraz z dostawą organów.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Modyfikacja SIWZ (zmiana terminu)
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rewitalizacja wnętrza Kościoła Parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Lubinie wraz z dostawą organów.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rewitalizacja wnętrza Kościoła Parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Lubinie wraz z dostawą organów.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zapytanie - wyjaśnienie
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rewitalizacja wnętrza Kościoła Parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Lubinie wraz z dostawą organów.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o zamówieniu
Dotyczy dokumentu:
Składy osobowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Lubina zmieniające zarządzenie w sprawie: terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów skłądania dokumentów na rok szkolny 2020/2021, do publicznych przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miejską Lubin.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... następna