Rejestr zmian w biuletynie

12.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Lubina w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok 2020/2021, do klasy wyższej niż I oddziału sportowego w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Miejską Lubin lub klasy wyższej niż I w Szkole Podstawowej nr 7 - Szkole Sportowej w Lubinie, w przypadku gdy szkolenie w danej dyscyplinie sportu rozpoczyna się w tej klasie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytania ofertowe - doposażenie i szkolenie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyniku postępowania"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rewitalizacja wnętrza Kościoła Parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Lubinie wraz z dostawą organów.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin zawiadamiające strony postępowania (powyżej 20) o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 36 Lubin-Ścinawa".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... następna