Rejestr zmian w biuletynie

21.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Rok 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "RB-27S IV KWARTAŁ 2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rok 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "RB-28S IV KWARTAŁ 2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rok 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "RB-N IV KWARTAŁ 2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rok 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "RB-NDS IV KWARTAŁ 2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rok 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "RB-Z IV KWARTAŁ 2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaświadczenie - Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pobierz wniosek o zameldowaniu w .odt"
Dotyczy dokumentu:
Zaświadczenie - Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pobierz wniosek o zameldowaniu w .pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaświadczenie - Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pobierz wniosek o braku osób w .odt"
Dotyczy dokumentu:
Zaświadczenie - Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pobierz wniosek o braku osób w .pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pobierz wniosek o zameldowaniu w .odt"
Dotyczy dokumentu:
Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pobierz wniosek o zameldowaniu w .pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pobierz wniosek o braku osób w .odt"
Dotyczy dokumentu:
Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pobierz wniosek o braku osób w .pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaświadczenie - Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pobierz w PDF
Dotyczy dokumentu:
Zaświadczenie - Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pobierz w DOC
Dotyczy dokumentu:
Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pobierz w PDF
Dotyczy dokumentu:
Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pobierz w DOC
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie utraty dowodu osobistego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pobierz formularz w PDF
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie utraty dowodu osobistego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pobierz formularz w .pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dowód osobisty - Zgłoszenie utraty dowodu osobistego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pobierz formularz w PDF
Dotyczy dokumentu:
Dowód osobisty - Zgłoszenie utraty dowodu osobistego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pobierz formularz w .pdf"

20.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Luty 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.30.2020 z dnia 14 lutego 2020r.w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofertzłożonych na realizację zadań publicznych zgodnie z ogłoszeniem zdnia 14 stycznia 2020r. o konkursie ofert na wsparcie lub powierzenie dorealizacji zadań publicznych w 2020r."
Dotyczy dokumentu:
Luty 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.31.2020 z dnia 20 lutego 2020r.w sprawie rozłożenia na raty należności czynszowych zwiazanych zużytkowaniem lokalu mieszkalnego."
Dotyczy dokumentu:
Luty 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.32.2020 z dnia 20 lutego 2020r.w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie lub powierzenie dorealizacji zadań publicznych w 2020r."
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyborze oferty - Prace geodezyjne w granicach miasta Lubina.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Konserwacja rowów i cieków wodnych na terenie Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu docelowego zanieczyszczeń powietrza.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram dyżurów Radnych Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XV Sesja Rady Miejskiej w Lubinie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

19.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Luty 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.27.2020 z dnia 14 lutego 2020r.w sprawie rozłożenia na raty oraz przesunięcia terminu opłatyrocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Luty 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.28.2020 z dnia 14 lutego 2020r.w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektów uchwał."
Dotyczy dokumentu:
Luty 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.29.2020 z dnia 14 lutego 2020r.w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektów uchwał."

18.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy jako teren dodatkowy bez możliwości trwałej zabudowy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

17.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Luty 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Czyszczenie oraz remonty bieżące kanalizacji deszczowej w ulicach będących w zarządzie Gminy Miejskiej Lubin - drogi gminne i powiatowe.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Styczeń 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.16.2020 z dnia 31 stycznia2020r. w sprawie ustalenia zasad sporządzania bilansu skonsolidowanego,zakresu niezbędnej dokumentacji konsolidacyjnej oraz zasad dokonywaniawyłączeń wzajemnych rozliczeń przy sporządzaniu sprawozdańfinansowych."
Dotyczy dokumentu:
Styczeń 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.17.2020 z dnia 31 stycznia2020r. w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na rok 2020."
Dotyczy dokumentu:
Styczeń 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.18.2020 z dnia 31 stycznia2020r. w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2020."
Dotyczy dokumentu:
Styczeń 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.19.2020 z dnia 31 stycznia2020r. w sprawie organizacji i funkcjonowania stałego dyzuru PrezydentaMiasta Lubina."

poprzednia ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... następna