Rejestr zmian w biuletynie

01.04.2020

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rewitalizacja obiektów architektury zabytkowej w strefie Starego Miasta w Lubinie - roboty budowlane polegające na zmianie zagospodarowania fragmentu terenu na Wzgórzu Zamkowym w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja z otwarcia ofert
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rewitalizacja obiektów architektury zabytkowej w strefie Starego Miasta w Lubinie - roboty budowlane polegające na zmianie zagospodarowania fragmentu terenu na Wzgórzu Zamkowym w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remont pomieszczeń wspólnego użytkowania w budynkach gminnych oraz remont gminnych lokali mieszkalnych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Wycinka i pielęgnacja drzew oraz nasadzenia drzew i krzewów na terenach gminnych miedzyblokowych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rewitalizacja wnętrza Kościoła Parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Lubinie wraz z dostawą organów.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja z otwarcia ofert
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rewitalizacja wnętrza Kościoła Parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Lubinie wraz z dostawą organów.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remonty nawierzchni chodników, ciągów pieszo-jezdnych, ścieżek rowerowych w pasach drogowych dróg gminnych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remonty nawierzchni chodników, ciągów pieszo-jezdnych, ścieżek rowerowych w pasach drogowych dróg gminnych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram dyżurów Radnych Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie nr 19/2020 Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 31.03.2020 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w mieście Lubin w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

31.03.2020

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego: Krzysztof Lis
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego: Mateusz Powązka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnej: Patrycja Rozmus
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remonty nawierzchni dróg i ulic gminnych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja z otwarcia ofert
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remonty nawierzchni dróg i ulic gminnych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za 2019 rok.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja dodatkowa"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za 2019 rok.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja dodatkowa
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Czyszczenie oraz remonty bieżące kanalizacji deszczowej w ulicach będących w zarządzie Gminy Miejskiej Lubin - drogi gminne i powiatowe.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Czyszczenie oraz remonty bieżące kanalizacji deszczowej w ulicach będących w zarządzie Gminy Miejskiej Lubin - drogi gminne i powiatowe.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia"

30.03.2020

Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za 2019 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Marzec 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.58.2020 z dnia 25 marca 2020r. wsprawie zorganizowania przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedażlokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej orazudziałem w gruncie."
Dotyczy dokumentu:
Marzec 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.59.2020 z dnia 26 marca 2020r. wsprawie dzierżaw gruntów."
Dotyczy dokumentu:
Marzec 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.60.2020 z dnia 26 marca 2020r. wsprawie wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości w drodze aportu."
Dotyczy dokumentu:
Marzec 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.61.2020 z dnia 27 marca 2020r. wsprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miejskich jednostekkultury za rok 2019."
Dotyczy dokumentu:
Marzec 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.62.2020 z dnia 27 marca 2020r. wsprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Lubina za rok2019."
Dotyczy dokumentu:
Marzec 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.56.2020 z dnia 24 marca 2020r. wsprawie wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości w drodze aportu."
Dotyczy dokumentu:
Marzec 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.57.2020 z dnia 25 marca 2020r. wsprawie należności czynszowych związanych z użytkowaniem lokalimieszkalnych."

poprzednia ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... następna