Rejestr zmian w biuletynie

06.09.2019

Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnego: Krzysztof Lis
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Tryb pozakonkursowy zlecania zadań publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Tryb pozakonkursowy zlecania zadań publicznych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. NarodzeniaNajświętrzej Maryi Panny w Wielowsi"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rozbudowa oświetlenia zewnętrznego na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ + Załączniki Nr 1 - 7
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rozbudowa oświetlenia zewnętrznego na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rozbudowa oświetlenia zewnętrznego na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załączniki NR 8 - 10
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rozbudowa oświetlenia zewnętrznego na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o zamówieniu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załączniki do Regulaminu Organizacyjnego
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załączniki do Regulaminu Organizacyjnego"

05.09.2019

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnych: Patrycja Rozmus, Dariusz Węgrzyn
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnych: Patrycja Rozmus, Dariusz Węgrzyn
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Odpowiedź
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną - Inauguracja roku Akademickiego Uniwersytetu Senioralnego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załączniki do Regulaminu Organizacyjnego
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załączniki do Regulaminu Organizacyjnego"

04.09.2019

Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.244.2019 z dnia 30 sierpnia2019r. w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na rok 2019."
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.245.2019 z dnia 30 sierpnia2019r. w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2019."
Dotyczy dokumentu:
Wrzesień 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Urząd Miejski
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Lubina
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Lubina
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Regulamin Organizacyjny"
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załączniki do Regulaminu Organizacyjnego
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załączniki do Regulaminu Organizacyjnego"
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Regulamin Organizacyjny
Dotyczy dokumentu:
Obwodowe Komisje Wyborcze.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remonty nawierzchni dróg i ulic gminnych oraz powiatowych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remonty nawierzchni dróg i ulic gminnych oraz powiatowych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja z otwarcia ofert
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z siecią kanalizacji deszczowej oraz siecią elektryczną przy ul. Wyszyńskiego w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Modyfikacja SIWZ"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z siecią kanalizacji deszczowej oraz siecią elektryczną przy ul. Wyszyńskiego w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 11 - modyfikacja"
Dotyczy dokumentu:
Ostrzeżenie RCZ Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapis video sesji Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

03.09.2019

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów na terenie cmentarzy komunalnych w Lubinie - budowa strefy wejściowej oraz przebudowa istniejącego ogrodzenia na terenie cmentarza przy ul. Zacisze 1 w Lubinie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Transmisja sesji on-line
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rozbudowa oświetlenia zewnętrznego na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja z otwarcia ofert
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rozbudowa oświetlenia zewnętrznego na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnych: Patrycja Rozmus, Dariusz Węgrzyn
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnych: Patrycja Rozmus, Krzysztof Lis
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram dyżurów Radnych Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.240.2019 z dnia 29 sierpnia2019r. w sprawie wygaszenia przysługującego III LiceumOgólnokształcącemu z siedzibą w Lubinie prawa trwałego zarządu nanieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.241.2019 z dnia 30 sierpnia2019r. w sprawie powołania Dyrektora Centrum Usług Wspólnych wLubinie."
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.242.2019 z dnia 30 sierpnia2019r. zmieniające zarządzenie w sprawie nałożenia obowiązkuuzupełnienia etatu dla nauczyciela w roku szkolnym 2019/2020."
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.243.2019 z dnia 30 sierpnia2019r. w sprawie udzielenia pełnomocnictw Dyrektorowi Centrum UsługWspólnych w Lubinie."
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2019
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie P.0050.239.2019 z dnia 29sierpnia 2019r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetumiasta Lubina za I półrocze 2019 roku." na "ZarządzenieP.0050.239.2019 z dnia 29 sierpnia 2019r. w sprawie informacji oprzebiegu wykonania budżetu miasta Lubina za I półrocze 2019 roku. -cz.1"
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.239.2019 z dnia 29 sierpnia2019r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Lubinaza I półrocze 2019 roku."
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.239.2019 z dnia 29 sierpnia2019r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Lubinaza I półrocze 2019 roku. - cz.2"
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.234.2019 z dnia 26 sierpnia2019r. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektówuchwał."
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.235.2019 z dnia 26 sierpnia2019r. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektuuchwały."
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.236.2019 z dnia 26 sierpnia2019r. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektuuchwały."
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.237.2019 z dnia 26 sierpnia2019r. w sprawie rozpoznania skargi na czynności związane zprzeprowadzeniem przetargu."
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.238.2019 z dnia 28 sierpnia2019r. w sprawie uznania celowości i zlecenia do realizacji zadaniapublicznego..."
Dotyczy dokumentu:
Za 2018 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Bogusława Potocka
Dotyczy dokumentu:
Za 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Bogusława Potocka"
Dotyczy dokumentu:
Za 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Za 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Renata Michalak"
Dotyczy dokumentu:
Za 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Stanisława Lewandowska"
Dotyczy dokumentu:
Za 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Violetta Anderko"
Dotyczy dokumentu:
Za 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Za 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Za 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
za 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
za 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

02.09.2019

Dotyczy dokumentu:
Tryb pozakonkursowy zlecania zadań publicznych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Stowarzyszenie Viribus Units"
Dotyczy dokumentu:
Tryb pozakonkursowy zlecania zadań publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Jednostki organizacyjne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy zbiorników retencyjnych oraz obejścia separatora substancji ropopochodnych wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji powolenia na budowę lub uzyskaniem adnotacji właściwego organu architektoniczno-budowlanego o zamiarze przystąpienia do wykonywania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dlazadania nr 1 oraz wyborze oferty najkorzystniejszej dla zadania nr 2
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy zbiorników retencyjnych oraz obejścia separatora substancji ropopochodnych wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji powolenia na budowę lub uzyskaniem adnotacji właściwego organu architektoniczno-budowlanego o zamiarze przystąpienia do wykonywania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wstępne ogłoszenie informacyjne 1"
Dotyczy dokumentu:
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wstępne ogłoszenie informacyjne 2"
Dotyczy dokumentu:
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wstępne ogłoszenie informacyjne 3"
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.232.2019 z dnia 23 sierpnia2019r. w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2019."
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.233.2019 z dnia 26 sierpnia2019r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków DyrektoraPrzedszkola Miejskiego Nr 7 w Lubinie oraz udzielenia stosownychpełnomocnictw."
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.228.2019 z dnia 22 sierpnia2019r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków DyrektoraPrzedszkola Miejskiego Nr 1 w Lubinie oraz udzielenia stosownychpełnomocnictw."
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.229.2019 z dnia 23 sierpnia2019r. w sprawie rozłożenia na raty należności przysługującychGminie Miejskiej w Lubinie z tytułu odszkodowania za niedostarczenielokalu socjalnego."
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.230.2019 z dnia 23 sierpnia2019r. w sprawie rozłożenia na raty należności czynszowychzwiązanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego."
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.231.2019 z dnia 23 sierpnia2019r. w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na rok 2019."
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.224.2019 z dnia 21 sierpnia2019r. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektuuchwały."
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.225.2019 z dnia 21 sierpnia2019r. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektuuchwały."
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.226.2019 z dnia 21 sierpnia2019r. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektuuchwały."
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.227.2019 z dnia 22 sierpnia2019r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora SzkołyPodstawowej Nr 7 - Szkoły Sportowej w Lubinie oraz udzieleniastosownych pełnomocnictw."
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.218.2019 z dnia 20 sierpnia2019r. w sprawie dzierżawy gruntu."
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.219.2019 z dnia 20 sierpnia2019r. w sprawie dzierżawy gruntu."
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.220.2019 z dnia 21 sierpnia2019r. w sprawie zorganizowania przetargu ustnego nieograniczonego nasprzedaż nieruchomości zabudowanej garażem."
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.221.2019 z dnia 21 sierpnia2019r. w sprawie użyczenia nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.222.2019 z dnia 21 sierpnia2019r. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektuuchwały."
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.223.2019 z dnia 21 sierpnia2019r. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektuuchwały."
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sekretarz Miasta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... następna