Rejestr zmian w biuletynie

28.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Komisje Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Komisji Oświaty i Kultury - 2 marca 2020r., godz.14.00"
Dotyczy dokumentu:
Komisje Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Komisji Oświaty i Kultury - 2 marca2020r., godz. 14.00" na "Komisja Oświaty i Kultury - 2 marca 2020r.,godz. 14.00"
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Lubina ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonej na prowadzenie działalności gastronomicznej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

27.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Luty 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.33.2020 z dnia 21 lutego 2020r.w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na rok 2020."
Dotyczy dokumentu:
Luty 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.34.2020 z dnia 21 lutego 2020r.w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2020."
Dotyczy dokumentu:
Luty 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.35.2020 z dnia 24 lutego 2020r.w sprawie rozłożenia na raty należności czynszowych związanych zużytkowaniem lokalu mieszkalnego."
Dotyczy dokumentu:
Luty 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.36.2020 z dnia 24 lutego 2020r.w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości jako terenudodatkowego na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przebudowa ulicy Jana Pawła II (etap I) i Chocianowskiej - droga gminna Nr 103236D w Lubinie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

26.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina zawiadamiające strony postępowania (powyżej 10) o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Budowa Stacji LCNG w Lubinie przy ul. Ścinawskiej 22, na działce 184/29 obręb 6 m. Lubin wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną", którego inwestorem jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lubinie Spółka Akcyjna.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klauzula informacyjna"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Konserwacja rowów i cieków wodnych na terenie Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zapytanie - wyjaśnienie"
Dotyczy dokumentu:
Ogloszenie o udzieleniu zamówienia - Usługa oświetleniowa dla potrzeb oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Cięcie i pielęgnacja drzew w pasach drogowych i na zieleńcach.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja z otwarcia ofert
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Cięcie i pielęgnacja drzew w pasach drogowych i na zieleńcach.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Cięcie i pielęgnacja drzew w pasach drogowych i na zieleńcach.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia -unieważnienie"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina informujące wszystkich zainteresowanych, że decyzją z dnia 21.02.2020r. odmówiono określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pn. "Przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne w instalacji do produkcji betonu w Lubinie", planowanego na terenie działek nr 322/1 i 322/4 w obrębie 6 miasta Lubina, którego inwestorem jest IBF Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Bolesławcu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina zawiadamiające strony postępowania (powyżej 10) o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Budowa Stacji LCNG w Lubinie przy ul. Ścinawskiej 22, na działce 184/29 obręb 6 m. Lubin wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną", którego inwestorem jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lubinie Spółka Akcyjna.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

24.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego: Krzysztof Szczepaniak
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego: Oleg Herejczak
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Za 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wsparcie lub powierzenie do realizacji zadań publicznych w 2020r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje o środowisku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Okrwesowa ocena jakości wody przeznaczonej dospożycia przez ludzi Nr 1/20 dla miasta Lubina za rok 2019."

poprzednia ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... następna