Rejestr zmian w biuletynie

04.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. Rozwijanie kompetencji uczniów i zauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - dążenie do mądrej i skutecznej edukacji w Gimnazjum nr 4 im. Jana Pawła II w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z wyboru wykonawcy 5"
Dotyczy dokumentu:
Małżeństwo - Harmonogram ślubów cywilnych na 2019 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram ślubów cywilnych na 2019 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

03.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Wycinka i pielęgnacja drzew oraz nasadzenia drzew i krzewów na terenach gminnych międzyblokowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Wycinka i pielęgnacja drzew oraz nasadzenia drzew i krzewów na terenach gminnych międzyblokowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Modyfikacja SIWZ (zmiana terminu)"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Wycinka i pielęgnacja drzew oraz nasadzenia drzew i krzewów na terenach gminnych międzyblokowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załączniki Nr 9 - 10 - modyfikacja"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. Rozwijanie kompetencji uczniów i zauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - dążenie do mądrej i skutecznej edukacji w Gimnazjum nr 4 im. Jana Pawła II w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z wyboru wykonawcy 1"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. Rozwijanie kompetencji uczniów i zauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - dążenie do mądrej i skutecznej edukacji w Gimnazjum nr 4 im. Jana Pawła II w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z wyboru wykonawcy 2"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. Rozwijanie kompetencji uczniów i zauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - dążenie do mądrej i skutecznej edukacji w Gimnazjum nr 4 im. Jana Pawła II w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z wyboru wykonawcy 3"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. Rozwijanie kompetencji uczniów i zauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - dążenie do mądrej i skutecznej edukacji w Gimnazjum nr 4 im. Jana Pawła II w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z wyboru wykonawcy 4"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb podmiotów zrzeszonych w ramach grupy zakupowej utworzonej na podstawie pełnomocnictw udzielonych Prezydentowi Miasta Lubina.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram dyżurów Radnych Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.218.2018 z dnia 10 sierpnia 2018r. w sprawie upoważnienia dla Dyrektora Miejskiego Ośrodka PomocySpołecznej w Lubinie."
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.219.2018 z dnia 13 sierpnia 2018r. w sprawie rozłożenia na raty należności czynszowych związanych zużytkowaniem lokali mieszkalnych."
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.220.2018 z dnia 13 sierpnia 2018r. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu uchwały."
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.221.2018 z dnia 13 sierpnia 2018r. w sprawie zmiany zarządzenia P.0050.187.2018 z dnia 6 lipca 2018r. wsprawie wprowadzenia zasad naliczania czynszu dzierżawnego."
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.222.2018 z dnia 17 sierpnia 2018r. w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2018r."
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.223.2018 z dnia 17 sierpnia 2018r. w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2018."
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.224.2018 z dnia 20 sierpnia 2018r. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu uchwały."
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.225.2018 z dnia 20 sierpnia 2018r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Naczelnika i ZastępcyNaczelnika Wydziału Gospodarki Gruntami, Architektury i OchronyŚrodowiska dotyczącego zmian w udziałach w częściach wspólnychbudynku oraz prawie użytkowania wieczystego gruntu."
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.226.2018 z dnia 21 sierpnia 2018r. w sprawie rozłożenia na raty należności czynszowych związanych zużytkowaniem lokali mieszkalnych."
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.227.2018 z dnia 21 sierpnia 2018r. w sprawie sprzedaży oraz oddania w użytkowanie wieczystenieruchomości jako terenu dodatkowego na poprawę warunkówzagospodarowania nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.228.2018 z dnia 21 sierpnia 2018r. zmieniające zarządzenie P.0050.115.2018 z dnia 18 maja 2018r. wsprawie sprzedaży nieruchomości jako terenu dodatkowego na poprawęwarunków zagospodarowania nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.229.2018 z dnia 21 sierpnia 2018r. w sprawie zorganizowania II przetargu ustnego nieograniczonego nasprzedaż nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.230.2018 z dnia 21 sierpnia 2018r. w sprawie wypowiedzenia umów dzierżaw nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.231.2018 z dnia 22 sierpnia 2018r. w sprawie dzierżaw nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.232.2018 z dnia 22 sierpnia 2018r. w sprawie użyczenia nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.233.2018 z dnia 22 sierpnia 2018r. w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2018."
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

30.08.2018

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remont chodnika przy ul. Tuwima w Lubinie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej podjęte na sesji XLIII z 21 sierpnia 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Moniuszki w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 13"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Moniuszki w Lubinie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa chodnika wraz z budową oświetlenia przy ul. Małomickiej w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Zakup, dostawa i montaż wraz z uruchomieniem jednokondygnacyjnego modułowego pawilonu kontenerowego z przeznaczeniem na poczekalnię.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja z otwarcia ofert
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Zakup, dostawa i montaż wraz z uruchomieniem jednokondygnacyjnego modułowego pawilonu kontenerowego z przeznaczeniem na poczekalnię.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa chodnika wraz z budową oświetlenia przy ul. Małomickiej w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o zamówieniu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa chodnika wraz z budową oświetlenia przy ul. Małomickiej w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ + Załączniki Nr 1 - 6
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa chodnika wraz z budową oświetlenia przy ul. Małomickiej w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 7
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa chodnika wraz z budową oświetlenia przy ul. Małomickiej w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 8
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa chodnika wraz z budową oświetlenia przy ul. Małomickiej w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 9
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa chodnika wraz z budową oświetlenia przy ul. Małomickiej w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 10
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa chodnika wraz z budową oświetlenia przy ul. Małomickiej w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 11
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa chodnika wraz z budową oświetlenia przy ul. Małomickiej w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 12
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa chodnika wraz z budową oświetlenia przy ul. Małomickiej w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 13
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. Rozwijanie kompetencji uczniów i zauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - dążenie do mądrej i skutecznej edukacji w Gimnazjum nr 4 im. Jana Pawła II w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z otwarcia ofert"

poprzednia ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... następna