Rejestr zmian w biuletynie

19.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Luty 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.27.2020 z dnia 14 lutego 2020r.w sprawie rozłożenia na raty oraz przesunięcia terminu opłatyrocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Luty 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.28.2020 z dnia 14 lutego 2020r.w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektów uchwał."
Dotyczy dokumentu:
Luty 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.29.2020 z dnia 14 lutego 2020r.w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektów uchwał."

17.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Luty 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Czyszczenie oraz remonty bieżące kanalizacji deszczowej w ulicach będących w zarządzie Gminy Miejskiej Lubin - drogi gminne i powiatowe.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Styczeń 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.16.2020 z dnia 31 stycznia2020r. w sprawie ustalenia zasad sporządzania bilansu skonsolidowanego,zakresu niezbędnej dokumentacji konsolidacyjnej oraz zasad dokonywaniawyłączeń wzajemnych rozliczeń przy sporządzaniu sprawozdańfinansowych."
Dotyczy dokumentu:
Styczeń 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.17.2020 z dnia 31 stycznia2020r. w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na rok 2020."
Dotyczy dokumentu:
Styczeń 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.18.2020 z dnia 31 stycznia2020r. w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2020."
Dotyczy dokumentu:
Styczeń 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.19.2020 z dnia 31 stycznia2020r. w sprawie organizacji i funkcjonowania stałego dyzuru PrezydentaMiasta Lubina."

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna