Rejestr zmian w biuletynie

14.01.2021

Dotyczy dokumentu:
Komisje Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Komisja Rewizyjna - 19 stycznia 2021r., godz. 14.00"

13.01.2021

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa układu komunikacyjnego osiedla Polesie w Lubinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 10.2 - modyfikacja"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa układu komunikacyjnego osiedla Polesie w Lubinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 10.3 - modyfikacja"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa układu komunikacyjnego osiedla Polesie w Lubinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 10.6 - modyfikacja"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa układu komunikacyjnego osiedla Polesie w Lubinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 12.1 - modyfikacja"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa układu komunikacyjnego osiedla Polesie w Lubinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 12.4 - modyfikacja"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa układu komunikacyjnego osiedla Polesie w Lubinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 12.5 - modyfikacja"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa układu komunikacyjnego osiedla Polesie w Lubinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 13"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa układu komunikacyjnego osiedla Polesie w Lubinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 9.6 - modyfikacja"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa układu komunikacyjnego osiedla Polesie w Lubinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 10.1 - modyfikacja"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa układu komunikacyjnego osiedla Polesie w Lubinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Modyfikacja SIWZ (zmiana terminu)"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa układu komunikacyjnego osiedla Polesie w Lubinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Modyfikacja SIWZ"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa układu komunikacyjnego osiedla Polesie w Lubinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 1 - modyfikacja"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa układu komunikacyjnego osiedla Polesie w Lubinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 - modyfikacja"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa układu komunikacyjnego osiedla Polesie w Lubinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 8.2 - modyfikacja"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa układu komunikacyjnego osiedla Polesie w Lubinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 8.3 - modyfikacja"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa układu komunikacyjnego osiedla Polesie w Lubinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 9.5 - modyfikacja"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Bieżące utrzymanie sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Bieżące utrzymanie sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

12.01.2021

Dotyczy dokumentu:
Sprzeciw wobec szczepień i planowanej segregacji ludności.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.352.2020 z dnia 31 grudnia 2020r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy MiejskiejLubin na lata 2020-2040."
Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.353.2020 z dnia 31 grudnia 2020r zmieniające zarządzenie P.0050.348.2020 z dn. 30 grudnia 2020r. wsprawie umorzenia należności pieniężnych o charakterzecywilnoprawnym."
Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

11.01.2021

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Przebudowa ul. Wierzbowej w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Przebudowa ul. Wierzbowej w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna