Rejestr zmian w biuletynie

21.10.2019

Dotyczy dokumentu:
Październik 2019
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie P.0050.293.2019 z dnia 18października 2019r. w sprawie uznania celowości i zlecenia dorealizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechnianiakultury fizycznej, określonego w ofercie Fundacji Moniki Pyrek zsiedzibą w Szczecinie" na "Zarządzenie P.0050.292.2019 z dnia 18października 2019r. w sprawie uznania celowości i zlecenia dorealizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechnianiakultury fizycznej, określonego w ofercie Fundacji Moniki Pyrek zsiedzibą w Szczecinie"
Dotyczy dokumentu:
Październik 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rozbudowa oświetlenia zewnętrznego na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja z otwarcia ofert
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rozbudowa oświetlenia zewnętrznego na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rozbudowa oświetlenia zewnętrznego na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty."
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb punktów poboru energii składających się na oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych wobec których status odbiorcy końcowego posiadają podmioty zrzeszone w ramach grupy zakupowej utworzonej na podstawie pełnomocnictw udzielonych Gminie Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb punktów poboru energii składających się na oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych wobec których status odbiorcy końcowego posiadają podmioty zrzeszone w ramach grupy zakupowej utworzonej na podstawie pełnomocnictw udzielonych Gminie Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Modyfikacja SIWZ (zmiana terminu)
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb punktów poboru energii składających się na oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych wobec których status odbiorcy końcowego posiadają podmioty zrzeszone w ramach grupy zakupowej utworzonej na podstawie pełnomocnictw udzielonych Gminie Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 2 - modyfikacja
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb punktów poboru energii składających się na oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych wobec których status odbiorcy końcowego posiadają podmioty zrzeszone w ramach grupy zakupowej utworzonej na podstawie pełnomocnictw udzielonych Gminie Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 9
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb punktów poboru energii składających się na oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych wobec których status odbiorcy końcowego posiadają podmioty zrzeszone w ramach grupy zakupowej utworzonej na podstawie pełnomocnictw udzielonych Gminie Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb punktów poboru energii składających się na oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych wobec których status odbiorcy końcowego posiadają podmioty zrzeszone w ramach grupy zakupowej utworzonej na podstawie pełnomocnictw udzielonych Gminie Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb punktów poboru energii składających się na oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych wobec których status odbiorcy końcowego posiadają podmioty zrzeszone w ramach grupy zakupowej utworzonej na podstawie pełnomocnictw udzielonych Gminie Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o zamówieniu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb punktów poboru energii składających się na oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych wobec których status odbiorcy końcowego posiadają podmioty zrzeszone w ramach grupy zakupowej utworzonej na podstawie pełnomocnictw udzielonych Gminie Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb punktów poboru energii składających się na oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych wobec których status odbiorcy końcowego posiadają podmioty zrzeszone w ramach grupy zakupowej utworzonej na podstawie pełnomocnictw udzielonych Gminie Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załączniki Nr 1 - 7
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb punktów poboru energii składających się na oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych wobec których status odbiorcy końcowego posiadają podmioty zrzeszone w ramach grupy zakupowej utworzonej na podstawie pełnomocnictw udzielonych Gminie Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 8
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb punktów poboru energii składających się na oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych wobec których status odbiorcy końcowego posiadają podmioty zrzeszone w ramach grupy zakupowej utworzonej na podstawie pełnomocnictw udzielonych Gminie Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Klucz publiczny - identyfikator postępowania3b6cee41-d64a-437e-8ca0-68d46a2cc1ed
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb punktów poboru energii składających się na oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych wobec których status odbiorcy końcowego posiadają podmioty zrzeszone w ramach grupy zakupowej utworzonej na podstawie pełnomocnictw udzielonych Gminie Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zapytania - wyjaśnienia (zmiana terminu)
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb punktów poboru energii składających się na oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych wobec których status odbiorcy końcowego posiadają podmioty zrzeszone w ramach grupy zakupowej utworzonej na podstawie pełnomocnictw udzielonych Gminie Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 1 - modyfikacja
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb punktów poboru energii składających się na oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych wobec których status odbiorcy końcowego posiadają podmioty zrzeszone w ramach grupy zakupowej utworzonej na podstawie pełnomocnictw udzielonych Gminie Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Październik 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.293.2019 z dnia 18 października2019r. w sprawie uznania celowości i zlecenia do realizacji zadaniapublicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,określonego w ofercie Fundacji Moniki Pyrek z siedzibą w Szczecinie"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną - Świadczenie usług pocztowych wykonywanych w oborcie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miejskiego w Lubinie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

18.10.2019

Dotyczy dokumentu:
Październik 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.287.2019 z dnia 16 października2019r. w sprawie zmian w składzie Miejskiego ZespołuInterdyscyplinarnego w Lubinie."
Dotyczy dokumentu:
Październik 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.288.2019 z dnia 17 października2019r. w sprawie uznania celowości i zlecenia do realizacji zadaniapublicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej..."
Dotyczy dokumentu:
Październik 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.289.2019 z dnia 18 października2019r. w sprawie upoważnienia Pana Andrzeja Pudełko do reprezentowaniaGminy Miejskiej Lubin, na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu WspólnikówMiejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. wLubinie."
Dotyczy dokumentu:
Październik 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.290.2019 z dnia 18 października2019r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie w drodze aportunieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Październik 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.291.2019 z dnia 18 października2019r. w sprawie umorzeń należności czynszowych związanych zużytkowaniem lokali mieszkalnych."
Dotyczy dokumentu:
Tryb pozakonkursowy zlecania zadań publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Tryb pozakonkursowy zlecania zadań publicznych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Fundacja Moniki Pyrek"
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

17.10.2019

Dotyczy dokumentu:
Październik 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.281.2019 z dnia 10 października2019r. w sprawie dzierżaw gruntów."
Dotyczy dokumentu:
Październik 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.282.2019 z dnia 10 października2019r. w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na rok 2019."
Dotyczy dokumentu:
Październik 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.283.2019 z dnia 10 października2019r. w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2019."
Dotyczy dokumentu:
Październik 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.284.2019 z dnia 11 października2019r. w sprawie sprzedaży nieruchomości jako terenu dodatkowego napoprawę warunków zagospodarowania nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Październik 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.285.2019 z dnia 16 października2019r. w sprawie zmiany Zarządzenia P.0050.153.2019 Prezydenta MiastaLubina z dnia 5 czerwca 2019r. w sprawie dzierżawy gruntów."
Dotyczy dokumentu:
Październik 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.286.2019 z dnia 16 października2019r. w sprawie obniżenia czynszu za dzierżawę gruntu."
Dotyczy dokumentu:
Remont ulic: Wrzosowej, Ptasiej i Gajowej w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Tryb pozakonkursowy zlecania zadań publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Tryb pozakonkursowy zlecania zadań publicznych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karate Goju Ryu"
Dotyczy dokumentu:
Jednostki organizacyjne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... następna