Rejestr zmian w biuletynie

24.04.2020

Dotyczy dokumentu:
Opłata od posiadania psów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

23.04.2020

Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do oddania w użyteczenie na czas nieoznaczony.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Opłata od posiadania psów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opłata od posiadania psów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kwiecień 2020
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie P.0050.70.2020 z dnia 31kwietnia 2020r. zmieniające zarządzenie w sprawie powierzeniapełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 14 w Lubinieoraz udzielenia stosownych pełnomocnictw." na "ZarządzenieP.0050.70.2020 z dnia 1 kwietnia 2020r. zmieniające zarządzenie wsprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora SzkołyPodstawowej Nr 14 w Lubinie oraz udzielenia stosownych pełnomocnictw."
Dotyczy dokumentu:
Kwiecień 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.79.2020 z dnia 16 kwietnia2020r. w sprawie dzierżaw gruntów."
Dotyczy dokumentu:
Kwiecień 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.80.2020 z dnia 16 kwietnia2020r. zmieniające zarządzenie P.0050.59.2020 z dnia 26 marca 2020r. wsprawie dzierżaw gruntów."
Dotyczy dokumentu:
Kwiecień 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.81.2020 z dnia 17 kwietnia2020r. w sprawie rozłożenia na raty należności czynszowychzwiązanych z użytkowaniem lokali mieszkalnych."
Dotyczy dokumentu:
Kwiecień 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.82.2020 z dnia 21 kwietnia2020r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka PomocySpołecznej w Lubinie do umarzania niepodatkowych należnościbudżetowych o charakterze publicznoprawnym."
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remont pomieszczeń wspólnego użytkowania w budynkach gminnych oraz remont gminnych lokali mieszkalnych.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remont pomieszczeń wspólnego użytkowania w budynkach gminnych oraz remont gminnych lokali mieszkalnych.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja z otwarcia ofert

22.04.2020

Dotyczy dokumentu:
Informacja o naborze na stanowisko Urzędnika Wyborczego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Sadzenie kwiatów rabatowych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Sadzenie kwiatów rabatowych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o zamówieniu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Sadzenie kwiatów rabatowych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ + Załączniki Nr 1 - 7
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Sadzenie kwiatów rabatowych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 8
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Sadzenie kwiatów rabatowych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 9
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Sadzenie kwiatów rabatowych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 10

20.04.2020

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin zawiadamiające strony postępowania (powyżej 20) o wydaniu postanowienia dotyczącego wyjaśnienia wątpliwości do treści decyzji Nr 15/2020 Wójta Gminy Lubin z dnia 06.02.2020r., znak: KM.6220.12.2017, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 36 Lubin-Ścinawa".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... następna