Rejestr zmian w biuletynie

08.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Październik 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.300.2019 z dnia 31 października2019r. w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na rok 2019."
Dotyczy dokumentu:
Październik 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.301.2019 z dnia 31 października2019r. w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2019."
Dotyczy dokumentu:
Listopad 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb punktów poboru energii składających się na oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych wobec których status odbiorcy końcowego posiadają podmioty zrzeszone w ramach grupy zakupowej utworzonej na podstawie pełnomocnictw udzielonych Gminie Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb punktów poboru energii składających się na oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych wobec których status odbiorcy końcowego posiadają podmioty zrzeszone w ramach grupy zakupowej utworzonej na podstawie pełnomocnictw udzielonych Gminie Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja z otwarcia ofert

07.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych w 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Wykonanie konserwacji, napraw i usuwania awarii wraz z usługami pogotowia technicznego w zasobach Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Utrzymanie czystości i porządku w budynkach i na terenach gminnego zasobu mieszkaniowego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zał. nr 8
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Utrzymanie czystości i porządku w budynkach i na terenach gminnego zasobu mieszkaniowego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zał. nr 9
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Utrzymanie czystości i porządku w budynkach i na terenach gminnego zasobu mieszkaniowego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zał. nr 10
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Utrzymanie czystości i porządku w budynkach i na terenach gminnego zasobu mieszkaniowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Utrzymanie czystości i porządku w budynkach i na terenach gminnego zasobu mieszkaniowego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o zamówieniu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Utrzymanie czystości i porządku w budynkach i na terenach gminnego zasobu mieszkaniowego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ+ zał. nr 1-5
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Utrzymanie czystości i porządku w budynkach i na terenach gminnego zasobu mieszkaniowego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zał. nr 6
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Utrzymanie czystości i porządku w budynkach i na terenach gminnego zasobu mieszkaniowego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zał. nr 7

06.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Marek Zawadka - zakończenie (Wzgórze Zamkowe)"
Dotyczy dokumentu:
Za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Marek Zawadka - zakończenie (Muzeum)"
Dotyczy dokumentu:
Za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Marek Zawadka - rozpoczęcie (Muzeum)"
Dotyczy dokumentu:
Za 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Za 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej podjęte na sesji X z 29 października 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

04.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram dyżurów Radnych Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa bezobsługowego systemu monitoringu miejskiego dla miasta Lubina - ETAP III.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa bezobsługowego systemu monitoringu miejskiego dla miasta Lubina - ETAP III.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia"

poprzednia ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... następna