Rejestr zmian w biuletynie

14.08.2019

Dotyczy dokumentu:
Rada Miejska w Lubinie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rada Miejska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.197.2019 z dnia 24 lipca 2019r.w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu nabyciawłasności nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.198.2019 z dnia 24 lipca 2019r.w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu uchwały."
Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.199.2019 z dnia 31 lipca 2019r.w sprawie dzierżawy gruntów."
Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.200.2019 z dnia 31 lipca 2019r.w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej..."
Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.201.2019 z dnia 31 lipca 2019r.w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na rok 2019."
Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.202.2019 z dnia 31 lipca 2019r.w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2019."
Dotyczy dokumentu:
Tryb pozakonkursowy zlecania zadań publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Tryb pozakonkursowy zlecania zadań publicznych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klub Górski PROBLEM"

12.08.2019

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną - Dzień bez samochodu.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną - Dzień bez samochodu.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy zbiorników retencyjnych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy zbiorników retencyjnych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Kalendarz wyborczy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... następna