Rejestr zmian w biuletynie

30.04.2020

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Odnowienie oznakowania poziomego na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o zamówieniu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Odnowienie oznakowania poziomego na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ + Załączniki Nr 1 - 7
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Odnowienie oznakowania poziomego na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 8
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Odnowienie oznakowania poziomego na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 9
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Odnowienie oznakowania poziomego na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 10
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Odnowienie oznakowania poziomego na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 11
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Odnowienie oznakowania poziomego na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert"

29.04.2020

Dotyczy dokumentu:
Rok 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "URIO IX.25.2020 WYKONANIE BUDŻETU MIASTA ZA2019r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 25 000 000,00 PLN.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zapytania - wyjaśnienia"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 25 000 000,00 PLN.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 8 - Opinia RIO"

28.04.2020

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Awaryjne inspekcje TV wraz z czyszczeniem kanalizacji deszczowej oraz bezwykopowa miejscowa naprawa kanałów metodą krótkich rękawów poliuretanowych oraz długich rękawów epoksydowych - drogi gminne i powiatowe w Lubinie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Wycinka i pielęgnacja drzew oraz nasadzenia drzew i krzewów na terenach gminnych miedzyblokowych.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja z otwarcia ofert
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Wycinka i pielęgnacja drzew oraz nasadzenia drzew i krzewów na terenach gminnych miedzyblokowych.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej"
Dotyczy dokumentu:
Podatki i opłaty na 2013 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatki i opłaty na 2012 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatki i opłaty na 2011 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatki i opłaty na 2010 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatki i opłaty na 2009 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatki i opłaty na 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatki i opłaty na 2015 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatki i opłaty na 2014 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatek od nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatek rolny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatek od środków transportowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpretacje podatkowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opłata od posiadania psów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opłata targowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatek leśny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatki i opłaty na 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatki i opłaty na 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatki i opłaty na 2010 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatki i opłaty na 2011 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatki i opłaty na 2012 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatki i opłaty na 2013 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatki i opłaty na 2014 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatki i opłaty na 2015 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatki i opłaty na 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatki i opłaty na 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatki i opłaty na 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatki i opłaty na 2009 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zdalna szkoła.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

27.04.2020

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Sadzenie kwiatów rabatowych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja z otwarcia ofert
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Sadzenie kwiatów rabatowych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej"
Dotyczy dokumentu:
Informacja dla przedsiębiorców posiadających ważne zezwolenia na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram dyżurów Radnych Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... następna