Rejestr zmian w biuletynie

15.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina zawiadamiające strony postępowania (powyżej 10) o wszczęciu w dniu 14.11.2019r. na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej "TERMAL" S.A., ul. Tysiąclecia 3, 59-300 Lubin, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji produkcji ciepła z biomasy o mocy 15MW w Lubinie", planowanego na terenie działki nr 2/3 w obrębie 9 miasta Lubina.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Świadczenie usług weterynaryjnych z zakresu tzw. pierwszej pomocy w wypadkach losowych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

14.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Nowoczesne i twórcze Szkoły Podstawowe w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zapytanie - Dostawa urządzeń audiowizualnych dopracowni TIK w ramach projektu Nowoczesne i twórcze Szkoły Podstawowew Lubinie (projektory)."
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego: Krzysztof Szczepaniak
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kluby Radnych Kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

13.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Budowy drogi asfaltowej oraz oświetlenia przy ul. Małomickiej w Lubinie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonych do dzierżawy na cele rolnicze, bez możliwości trwałej zabudowy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości pod budowę garaży przeznaczonych do sprzedaży, w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz niezabudowanych działek, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, pod budowę stacji transformatorowych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz niezabudowanej działki, przeznaczonej do wniesienia aportem.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz działki zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonej do wniesienia aportem.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

12.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Aktualizacja dotacji na 01.11.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rozbudowa oświetlenia zewnętrznego na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rozbudowa oświetlenia zewnętrznego na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Dotyczy dokumentu:
Wybory ławników 2020-2023
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Rady Miejskiej w Lubinie w sprawie wyboruławników na kadencję w latach 2020-2023."
Dotyczy dokumentu:
Informacja Marszałka Województwa Dolnośląskiego o przyjęciu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych oraz części dróg wojewódzkich i gminnych województwa dolnośląskiego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja Marszałka Województwa Dolnośląskiego o przyjęciu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych oraz części dróg wojewódzkich i gminnych województwa dolnośląskiego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nowoczesne i twórcze Szkoły Podstawowe w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zapytanie ofertowe - Dostawa urządzeńaudiowizualnych do pracowni TIK w ramach projektu Nowoczesne i twórczeSzkoły Podstawowe w Lubinie (projektory)."
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... następna