Rejestr zmian w biuletynie

07.05.2020

Dotyczy dokumentu:
Maj 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kwiecień 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.99.2020 z dnia 30 kwietnia2020r. w sprawie umorzenia należności czynszowych związanych zużytkowaniem lokalu mieszkalnego."
Dotyczy dokumentu:
Kwiecień 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.100.2020 z dnia 30 kwietnia2020r. w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na rok 2020."
Dotyczy dokumentu:
Kwiecień 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.101.2020 z dnia 30 kwietnia2020r. w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2020."
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Lubina ogłasza nieograniczony przetarg pisemny na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonej na cele rekreacyjno - ogrodnicze, bez możliwości trwałej zabudowy.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Prezydent Miasta Lubina ogłasza nieograniczonyprzetarg pisemny na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własnośćGminy Miejskiej Lubin przeznaczonej na cele rekreacyjno - ogrodnicze,bez możliwości trwałej zabudowy."
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Lubina ogłasza nieograniczony przetarg pisemny na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonej na cele rekreacyjno - ogrodnicze, bez możliwości trwałej zabudowy.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Prezydent Miasta Lubina ogłasza nieograniczonyprzetarg pisemny na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własnośćGminy Miejskiej Lubin przeznaczonej na cele rekreacyjno - ogrodnicze,bez możliwości trwałej zabudowy.
Dotyczy dokumentu:
Pomoc dla przedsiębiorcy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pomoc dla przedsiębiorcy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik II - 1
Dotyczy dokumentu:
Pomoc dla przedsiębiorcy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "II - 1"
Dotyczy dokumentu:
Rok 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy informujące o wydaniu przez tut. Kolegium decyzji nr SKO/PP-412/13/2020 z dnia 20 kwietnia 2020r. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowych 20 kV oraz demontaż linii napowietrznej 20 kV na odcinku 40 metrów na terenie działki nr 753/6 położonej w obrębie 8 miasta Lubina.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Cięcie i pielęgnacja drzew w pasach drogowych i na zieleńcach.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Cięcie i pielęgnacja drzew w pasach drogowych i na zieleńcach.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Kwiecień 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.85.2020 z dnia 23 kwietnia2020r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu przyznawania ikorzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatkówz budżetu Gminy Miejskiej Lubin przez samorządowe jednostkibudżetowe..."
Dotyczy dokumentu:
Kwiecień 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.86.2020 z dnia 27 kwietnia2020r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska DyrektoraPrzedszkola Miejskiego Nr 5 w Lubinie oraz wydanych pełnomocnictw."
Dotyczy dokumentu:
Kwiecień 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.87.2020 z dnia 27 kwietnia2020r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska DyrektoraPrzedszkola Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Lubinie oraz wydanychpełnomocnictw."
Dotyczy dokumentu:
Kwiecień 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.88.2020 z dnia 27 kwietnia2020r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska DyrektoraPrzedszkola Miejskiego Nr 13 w Lubinie oraz wydanych pełnomocnictw."
Dotyczy dokumentu:
Kwiecień 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.89.2020 z dnia 27 kwietnia2020r. w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązkówDyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Lubinie oraz udzieleniapełnomocnictw."
Dotyczy dokumentu:
Kwiecień 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.90.2020 z dnia 27 kwietnia2020r. w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązkówDyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Lubinie oraz udzieleniapełnomocnictw."
Dotyczy dokumentu:
Kwiecień 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.91.2020 z dnia 27 kwietnia2020r. w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązkówDyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Lubinie oraz udzieleniapełnomocnictw."
Dotyczy dokumentu:
Kwiecień 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.92.2020 z dnia 27 kwietnia2020r. w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązkówDyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 7 w Lubinie oraz udzieleniapełnomocnictw."
Dotyczy dokumentu:
Kwiecień 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.93.2020 z dnia 27 kwietnia2020r. w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązkówDyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi wLubinie oraz udzielenia pełnomocnictw."
Dotyczy dokumentu:
Kwiecień 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.94.2020 z dnia 27 kwietnia2020r. w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązkówDyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi wLubinie oraz udzielenia pełnomocnictw."
Dotyczy dokumentu:
Kwiecień 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.95.2020 z dnia 27 kwietnia2020r. w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązkówDyrektora Szkoły Podstawowej Nr 7 - Szkoły Sportowej w Lubinie orazudzielenia pełnomocnictw."
Dotyczy dokumentu:
Kwiecień 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.96.2020 z dnia 27 kwietnia2020r. w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązkówDyrektora Szkoły Podstawowej Nr 9 w Lubinie oraz udzieleniapełnomocnictw."
Dotyczy dokumentu:
Kwiecień 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.97.2020 z dnia 27 kwietnia2020r. w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązkówDyrektora Szkoły Podstawowej Nr 12 w Lubinie oraz udzieleniapełnomocnictw."
Dotyczy dokumentu:
Kwiecień 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.98.2020 z dnia 27 kwietnia2020r. w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązkówDyrektora Szkoły Podstawowej Nr 14 w Lubinie oraz udzieleniapełnomocnictw."
Dotyczy dokumentu:
Pomoc dla przedsiębiorcy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pomoc dla przedsiębiorcy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "II - 1"
Dotyczy dokumentu:
Pomoc dla przedsiębiorcy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "II - 2"
Dotyczy dokumentu:
Pomoc dla przedsiębiorcy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "II - 3"
Dotyczy dokumentu:
Pomoc dla przedsiębiorcy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik II - 1
Dotyczy dokumentu:
Pomoc dla przedsiębiorcy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik II - 2
Dotyczy dokumentu:
Pomoc dla przedsiębiorcy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik II - 3

04.05.2020

Dotyczy dokumentu:
Duża grupa zakupowa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Mała grupa zakupowa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kwiecień 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.83.2020 z dnia 22 kwietnia2020r. w sprawie zorganizowania przetargu ustnego nieograniczonego nasprzedaż nieruchomości pod zabudowę."
Dotyczy dokumentu:
Kwiecień 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.84.2020 z dnia 22 kwietnia2020r. w sprawie użyczenia nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Lubina ogłasza nieograniczony przetarg pisemny na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonej na cele rekreacyjno - ogrodnicze, bez możliwości trwałej zabudowy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... następna