Rejestr zmian w biuletynie

21.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Tryb pozakonkursowy zlecania zadań publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Tryb pozakonkursowy zlecania zadań publicznych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Fundacja Dumni z Lubina"
Dotyczy dokumentu:
Transmisja sesji on-line
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

20.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Listopad 2019
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie P.0050.314.2019 z dnia 14 listopada2019r. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektuuchwały.
Dotyczy dokumentu:
Listopad 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.309.2019 z dnia 8 listopada2019r. w sprawie zmiany stawki procentowej opłaty rocznej z tytułuużytkowania wieczystego nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Listopad 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.310.2019 z dnia 12 listopada2019r. w sprawie zmiany celu użytkowania wieczystego oraz stawkiprocentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu."
Dotyczy dokumentu:
Listopad 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.311.2019 z dnia 13 listopada2019r. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektuuchwały."
Dotyczy dokumentu:
Listopad 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.312.2019 z dnia 13 listopada2019r. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektówuchwał."
Dotyczy dokumentu:
Listopad 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.313.2019 z dnia 14 listopada2019r. w sprawie upoważnienia do przekazywania informacji ozobowiązaniach alimentacyjnych do biur informacji gospodarczej..."
Dotyczy dokumentu:
Listopad 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.314.2019 z dnia 14 listopada2019r. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektuuchwały."
Dotyczy dokumentu:
Listopad 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.315.2019 z dnia 15 listopada2019r. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektówuchwał."
Dotyczy dokumentu:
Listopad 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.316.2019 z dnia 15 listopada2019r. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektówuchwał."

18.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Utrzymanie czystości i porządku w budynkach i na terenach gminnego zasobu mieszkaniowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej"
Dotyczy dokumentu:
Rok 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "BILANS SKONSOLIDOWANY ZA 2018 ROK.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Utrzymanie czystości i porządku w budynkach i na terenach gminnego zasobu mieszkaniowego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja z otwarcia ofert

15.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina zawiadamiające strony postępowania (powyżej 10) o wszczęciu w dniu 14.11.2019r. na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej "TERMAL" S.A., ul. Tysiąclecia 3, 59-300 Lubin, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji produkcji ciepła z biomasy o mocy 15MW w Lubinie", planowanego na terenie działki nr 2/3 w obrębie 9 miasta Lubina.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Świadczenie usług weterynaryjnych z zakresu tzw. pierwszej pomocy w wypadkach losowych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna