Rejestr zmian w biuletynie

08.01.2009

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Decyzje budowlane do katalogu Sposoby załatwiania spraw (formularze) wg haseł w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Dane osobowe do katalogu Sposoby załatwiania spraw (formularze) wg haseł w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Alkohole do katalogu Sposoby załatwiania spraw (formularze) wg haseł w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Akta stanu cywilnego do katalogu Sposoby załatwiania spraw (formularze) wg haseł w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie katalogu Sposoby załatwiania spraw (formularze) wg haseł do menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Sposoby załatwiania spraw (formularze) w menu przedmiotowym (nowa nazwa Sposoby załatwiania spraw (formularze) wg wydziałów)
Treść zmiany:
Ukrycie katalogu Informacje nieudostępnione w BIP w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu Informacje nieudostępnione w biuletynie

07.01.2009

Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w głównym katalogu Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Dodanie katalogu Informacje nieudostępnione w BIP do menu przedmiotowego

poprzednia ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ...następna