Rejestr zmian w biuletynie

15.05.2020

Dotyczy dokumentu:
Maj 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.104.2020 z dnia 7 maja 2020r. wsprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektów uchwał."
Dotyczy dokumentu:
Maj 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.105.2020 z dnia 7 maja 2020r. wsprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania ProblemówAlkoholowych."
Dotyczy dokumentu:
Maj 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.106.2020 z dnia 11 maja 2020r. wsprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu uchwały."
Dotyczy dokumentu:
Maj 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.107.2020 z dnia 11 maja 2020r. wsprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu uchwały."
Dotyczy dokumentu:
Maj 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.108.2020 z dnia 12 maja 2020r. wsprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniubudżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz o udzielonychumorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2020roku."
Dotyczy dokumentu:
Maj 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.109.2020 z dnia 12 maja 2020r. wsprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektów uchwał."
Dotyczy dokumentu:
Maj 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.110.2020 z dnia 13 maja 2020r. wsprawie odstąpienia przez Gminę Miejską Lubin od prawa pierwokupunieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Maj 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.111.2020 z dnia 14 maja 2020r. wsprawie sprzedaży nieruchomości jako terenu dodatkowego na poprawęwarunków zagospodarow2ania nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Maj 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.112.2020 z dnia 14 maja 2020r. wsprawie nałożenia obowiązku uzupełnienia etatu dla nauczyciela wroku szkolnym 2020/2021."
Dotyczy dokumentu:
Maj 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.113.2020 z dnia 14 maja 2020r. wsprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania ProblemówAlkoholowych."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Lubina z dnia 12 maja 2020r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2020 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Wycinka i pielęgnacja drzew oraz nasadzenia drzew i krzewów na terenach gminnych miedzyblokowych.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Awaryjne inspekcje TV wraz z czyszczeniem kanalizacji deszczowej oraz bezwykopowa miejscowa naprawa kanałów metodą krótkich rękawów poliuretanowych oraz długich rękawów epoksydowych - drogi gminne i powiatowe w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Wycinka i pielęgnacja drzew oraz nasadzenia drzew i krzewów na terenach gminnych miedzyblokowych.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Awaryjne inspekcje TV wraz z czyszczeniem kanalizacji deszczowej oraz bezwykopowa miejscowa naprawa kanałów metodą krótkich rękawów poliuretanowych oraz długich rękawów epoksydowych - drogi gminne i powiatowe w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ + Załączniki Nr 1 - 9
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Awaryjne inspekcje TV wraz z czyszczeniem kanalizacji deszczowej oraz bezwykopowa miejscowa naprawa kanałów metodą krótkich rękawów poliuretanowych oraz długich rękawów epoksydowych - drogi gminne i powiatowe w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o zamówieniu

14.05.2020

Dotyczy dokumentu:
Załatwiaj sprawy urzędowe przez internet poprzez serwis Rzeczpospolitej Polskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Załatwiaj sprawy urzędowe przez internet poprzez serwis Rzeczpospolitej Polskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

13.05.2020

Dotyczy dokumentu:
Komisje Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Komisja Pomocy Społecznej Zdrowia i Ekologii,Oświaty i Kultury, Rozwoju Miasta - 18 maja 2020r."
Dotyczy dokumentu:
Komisje Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Komisja Gospodarki Komunalnej - 19 maja 2020r.,godz. 12.30
Dotyczy dokumentu:
Komisje Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Komisja Gospodarki Komunalnej - 19 maja 2020r.,godz. 12.30"
Dotyczy dokumentu:
Komisje Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Komisja Pomocy Społecznej Zdrowia i Ekologii,Oświaty i Kultury, Rozwoju Miasta - 18 maja 2020r.
Dotyczy dokumentu:
Komisje Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Komisja Pomocy Społecznej Zdrowia i Ekologii,Oświaty i Kultury, Rozwoju Miasta - 18 maja 2020r."
Dotyczy dokumentu:
Komisje Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Komisja Gospodarki Komunalnej - 19 maja 2020r.,godz. 12.30"
Dotyczy dokumentu:
XVI Sesja Rady Miejskiej w Lubinie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Maj 2020
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie P.0050.103.2020 z dnia 4kwietnia 2020r. zmieniające zarządzenie w sprawie terminówprzeprowadzania postępowania rekrutacyjnego..." na "ZarządzenieP.0050.103.2020 z dnia 4 maja 2020r. zmieniające zarządzenie w sprawieterminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego..."
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Odnowienie oznakowania poziomego na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja z otwarcia ofert
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Odnowienie oznakowania poziomego na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej"

11.05.2020

Dotyczy dokumentu:
Rok 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "BILANS GMINY MIEJSKIEJ LUBIN ZA 2019 ROK.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rok 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "BILANS ZA 2019 ROK - URZĄD MIEJSKI.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rok 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "INFORMACJA DODATKOWA ZA 2019 ROK (1) - URZĄDMIEJSKI.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rok 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "INFORMACJA DODATKOWA ZA 2019 ROK (2) - URZĄDMIEJSKI.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rok 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA 2019 ROK - URZĄDMIEJSKI.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rok 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI ZA 2019 ROK -URZĄD MIEJSKI.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Procedura wnioskowania o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna