Rejestr zmian w biuletynie

24.12.2019

Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "CEIDG - RB"
Dotyczy dokumentu:
Działalność gospodarcza - Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik CEIDG - RB
Dotyczy dokumentu:
Działalność gospodarcza - Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "CEIDG - RB"
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek"
Dotyczy dokumentu:
Działalność gospodarcza - Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek
Dotyczy dokumentu:
Działalność gospodarcza - Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek"
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik CEIDG - RB
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram dyżurów Radnych Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

20.12.2019

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Bieżące utrzymanie sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja z otwarcia ofert
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Bieżące utrzymanie sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej podjęte na sesji XII z 13 grudnia 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Wykonanie konserwacji, napraw i usuwania awarii wraz z usługami pogotowia technicznego w zasobach Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Wykonanie konserwacji, napraw i usuwania awarii wraz z usługami pogotowia technicznego w zasobach Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.334.2019 z dnia 3 grudnia 2019r.w sprawie umorzenia należności o charakterze cywilnoprawnym z tytułuprzejazdu komunikacją miejską bez biletu."
Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.335.2019 z dnia 6 grudnia 2019r.w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektów uchwał."
Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.336.2019 z dnia 10 grudnia2019r. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektówuchwał."
Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.337.2019 z dnia 10 grudnia2019r. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektuuchwały."
Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.338.2019 z dnia 10 grudnia2019r. w sprawie zmiany celu użytkowania wieczystego oraz stawkiprocentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu."
Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.339.2019 z dnia 10 grudnia2019r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości w drodzeaportu."
Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.340.2019 z dnia 10 grudnia2019r. w sprawie uznania celowości i zlecenia do realizacji zadaniapublicznego..."
Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.341.2019 z dnia 11 grudnia2019r. w sprawie przyjęcia wewnętrznej procedury w zakresieprzeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywaniainformacji o schematach podatkowych (MDR) dla Gminy Miejskiej Lubin."
Dotyczy dokumentu:
Podaje się do publicznej wiadomosci uchwałe w sprawie zamiaru zmiany w statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Staszica w Lubinie w zakresie lokalizacji filii i oddziałów.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna