Rejestr zmian w biuletynie

12.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Pomoc dla przedsiębiorcy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pomoc dla przedsiębiorcy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja wstępna
Dotyczy dokumentu:
Pomoc dla przedsiębiorcy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja wstępna"
Dotyczy dokumentu:
Informacja Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej podjęte na sesji XVII z 9 czerwca 2020r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisje Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Komisja Oświaty i Kultury - 16 czerwca 2020r.,godz. 13.00"
Dotyczy dokumentu:
Za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Beata Lejczak-Wawrynowicz"
Dotyczy dokumentu:
Za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ewa Cyga"
Dotyczy dokumentu:
Za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Iwona Kluska"
Dotyczy dokumentu:
Za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Stanisława Lewandowska"
Dotyczy dokumentu:
Za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Violetta Anderko"
Dotyczy dokumentu:
Za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Agata Bończak"
Dotyczy dokumentu:
Za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Beata Castaneda Trujillo"
Dotyczy dokumentu:
Za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Dorota Czajkowska"
Dotyczy dokumentu:
Za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Elżbieta Januszkiewicz"
Dotyczy dokumentu:
Za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Elżbieta Sikora"
Dotyczy dokumentu:
Za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ewa Bieleń"
Dotyczy dokumentu:
Za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Helena Kosowska-Nowak"
Dotyczy dokumentu:
Za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Izabela Nowak"
Dotyczy dokumentu:
Za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Jadwiga Musiał"
Dotyczy dokumentu:
Za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Kamila Rataj"
Dotyczy dokumentu:
Za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Lucyna Kaleta"
Dotyczy dokumentu:
Za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Marek Zawadka"
Dotyczy dokumentu:
Za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wiesław Bartoszewicz"
Dotyczy dokumentu:
Za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wiesław Bartoszewicz 2"
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.133.2020 z dnia 5 czerwca 2020r.w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości w drodzeaportu."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.134.2020 z dnia 5 czerwca 2020r.w sprawie zorganizowania przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedażspółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego."
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina zawiadamiające strony postępowania (powyżej 10), iż w dniu 10.06.2020r. zostało wydane postanowienie o przedłużeniu do dnia 13.07.2020r. terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Budowa Stacji LCNG w Lubinie przy ul. Ścinawskiej 22, na działce 184/29 obręb 6 m. Lubin wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną", którego inwestorem jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lubinie Spółka Akcyjna, w tym terminu wydania postanowienia w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Justyna Pomykała"
Dotyczy dokumentu:
Za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Małgorzata Bieza"
Dotyczy dokumentu:
Za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Magdalena Frątczak"
Dotyczy dokumentu:
Za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Lucyna Józefów"
Dotyczy dokumentu:
Za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Dorota Kaczyńska"
Dotyczy dokumentu:
Za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Iwona Kędzierska"
Dotyczy dokumentu:
Za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Maria Królikowska"
Dotyczy dokumentu:
Za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Bożena Latos"
Dotyczy dokumentu:
Za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Bożena Małek"
Dotyczy dokumentu:
Za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Renata Michalak"
Dotyczy dokumentu:
Za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Marek Mierzejewski"
Dotyczy dokumentu:
Za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Elżbieta Niedźwiecka"
Dotyczy dokumentu:
Za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Joanna Piękna"
Dotyczy dokumentu:
Za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Aurelia Romaniec"
Dotyczy dokumentu:
Za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Arkadiusz Tomczuk"
Dotyczy dokumentu:
Za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Jolanta Tylkowska"
Dotyczy dokumentu:
Za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Danuta Wróblewska"
Dotyczy dokumentu:
Za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Patryk Wild"
Dotyczy dokumentu:
za 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Konrad Dąbkiewicz"
Dotyczy dokumentu:
Za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Jan Ziaja"
Dotyczy dokumentu:
Za 2019 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Jan Ziaja
Dotyczy dokumentu:
Za 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ochocki_tomasz.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Agnieszka Cal-Niemiec"
Dotyczy dokumentu:
Za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ryszard Dąbrowski"
Dotyczy dokumentu:
Za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Henryk Markowicz"
Dotyczy dokumentu:
Za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zdzisław Przepiórski"
Dotyczy dokumentu:
Za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zenon Sawron"
Dotyczy dokumentu:
Za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Anna Skupińska"
Dotyczy dokumentu:
Za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Kazimierz Śliwowski"
Dotyczy dokumentu:
Za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wanda Waląg"

10.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Informacja dla kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych w Lubinie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja dla kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych w Lubinie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina zawiadamiające strony postępowania (powyżej 10) o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji produkcji ciepła z biomasy o mocy 15MW w Lubinie", planowanego na terenie działki nr 2/3 w obrębie 9 miasta Lubina, którego inwestorem jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "TERMAL" S.A., ul. Tysiąclecia 3, 59-300 Lubin.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina zawiadamiające wszystkich zainteresowanych o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji produkcji ciepła z biomasy o mocy 15MW w Lubinie", planowanego na terenie działki nr 2/3 w obrębie 9 miasta Lubina, którego inwestorem jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "TERMAL" S.A., ul. Tysiąclecia 3, 59-300 Lubin.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Starosty Lubińskiego z dnia 28.05.2020r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

09.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Komisje Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Komisja Gospodarki Komunalnej - 9 czerwca 2020r.,godz. 13.00Komisja Rozwoju Miasta - 9 czerwca 2020r., godz. 13.30"
Dotyczy dokumentu:
Raport o stanie Gminy Miejskiej Lubin za rok 2019.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

08.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Wyjaśnienia PKW w sprawie zgłaszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie na 2020 rok o naborze wniosków od osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych o udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta Lubina na likwidację wysokoemisyjnych pieców węglowych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rok 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "BILANS ŁĄCZNY ZA 2019 ROK - GMINA MIEJSKALUBIN.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rok 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ŁĄCZNA INFORMACJA DODATKOWA ZA 2019 ROK (1) -GMINA MIEJSKA LUBIN.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rok 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ŁĄCZNA INFORMACJA DODATKOWA ZA 2019 ROK (2) -GMINA MIEJSKA LUBIN.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rok 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ŁĄCZNE ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI ZA2019 ROK - GMINA MIEJSKA LUBIN.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rok 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ŁĄCZNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA 2019 ROK -GMINA MIEJSKA LUBIN.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie na 2020 rok o naborze wniosków od osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych o udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta Lubina na likwidację wysokoemisyjnych pieców węglowych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rozbudowa oświetlenia zewnętrznego na terenie Parku im. NSZZ Solidarność przy ul. M. Skłodowskiej-Curie w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zapytania - wyjaśnienia"
Dotyczy dokumentu:
Informacja dla kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych w Lubinie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja dla kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych w Lubinie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna