Rejestr zmian w biuletynie

20.01.2020

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin zawiadamiające strony postępowania (powyżej 20) o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa obwodnicy Krzeczyna Wielkiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 335.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Styczeń 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.9.2019 z dnia 16 stycznia 2020r.w sprawie rozłożenia na raty należności czynszowych związanych zużytkowaniem lokali mieszkalnych."
Dotyczy dokumentu:
Styczeń 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.10.2019 z dnia 17 stycznia2020r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji oudzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w 2019roku."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Lubina w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w 2019 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna