Rejestr zmian w biuletynie

04.08.2020

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Malachitowej w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 8
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Malachitowej w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 9
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Malachitowej w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 10
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Malachitowej w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Malachitowej w Lubinie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Malachitowej w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o zamówieniu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Malachitowej w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ + Załączniki Nr 1 - 6
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Malachitowej w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 7

03.08.2020

Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność GM Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.188.2020 z dnia 30 lipca 2020r.- w sprawie zamiany nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.189.2020 z dnia 30 lipca 2020r.- zmieniające zarządzenie P.0050.133.2020 z dnia 5 czerwca 2020r. wsprawie wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości w drodze aportu"
Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.182.2020 z dnia 24 lipca 2020r.w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy"
Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.183.2020 z dnia 27 lipca 2020r.w sprawie zawarcia ugody na spłatę należności przysługującychGminie Miejskiej Lubin z tytułu odszkodowania za niedostarczenie lokalusocjalnego"
Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.184.2020 z dnia 27 lipca 2020r.w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy nadofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych imateriałów ćwiczeniowych"
Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.185.2020 z dnia 28 lipca 2020r.w sprawie zorganizowania przetargu ustnego ograniczonego na sprzedażnieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.186.2020 z dnia 29 lipca 2020r.w sprawie zorganizowania przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedażnieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.187.2020 z dnia 30 lipca 2020r.w sprawie sprzedaży nieruchomości jako terenu dodatkowego na poprawęwarunków zagospodarowania nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.178.2020 z dnia 20 lipca 2020r.w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na rok 2020"
Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.179.2020 z dnia 20 lipca 2020r.w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2020"
Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.180.2020 z dnia 21 lipca 2020r.w sprawie ogłoszenia konkursu na realizacje ofert na wsparcie lubpowierzenie do realizacji zad. publ. z zakresu ochrony i promocjizdrowia w tym działalności leczniczej"
Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.181.2020 z dnia 23 lipca 2020r.w sprawie podania do publ. wiadomości sprawozdania jst oraz udzielonychumorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartały2020r."
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości,przeznaczonej do wniesienia aportem.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność GM Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność GM Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa chodnika i ścieżki rowerowej (ciągu pieszo-rowerowego) wzdłuż ul. Małomickiej w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa chodnika i ścieżki rowerowej (ciągu pieszo-rowerowego) wzdłuż ul. Małomickiej w Lubinie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa chodnika i ścieżki rowerowej (ciągu pieszo-rowerowego) wzdłuż ul. Małomickiej w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ + Załączniki Nr 1 - 7
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa chodnika i ścieżki rowerowej (ciągu pieszo-rowerowego) wzdłuż ul. Małomickiej w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 8
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa chodnika i ścieżki rowerowej (ciągu pieszo-rowerowego) wzdłuż ul. Małomickiej w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 9
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa chodnika i ścieżki rowerowej (ciągu pieszo-rowerowego) wzdłuż ul. Małomickiej w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 10
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa chodnika i ścieżki rowerowej (ciągu pieszo-rowerowego) wzdłuż ul. Małomickiej w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 11
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa chodnika i ścieżki rowerowej (ciągu pieszo-rowerowego) wzdłuż ul. Małomickiej w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 12
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa chodnika i ścieżki rowerowej (ciągu pieszo-rowerowego) wzdłuż ul. Małomickiej w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 13
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa chodnika i ścieżki rowerowej (ciągu pieszo-rowerowego) wzdłuż ul. Małomickiej w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 14
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa chodnika i ścieżki rowerowej (ciągu pieszo-rowerowego) wzdłuż ul. Małomickiej w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zapytania - wyjaśnienia
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa chodnika i ścieżki rowerowej (ciągu pieszo-rowerowego) wzdłuż ul. Małomickiej w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zapytania - wyjaśnienia(2)
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa chodnika i ścieżki rowerowej (ciągu pieszo-rowerowego) wzdłuż ul. Małomickiej w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o zamówieniu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego o przyjęciu przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego Programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wraz z planem działań krótkoterminowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram dyżurów Radnych Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram dyżurów Radnych Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram dyżurów Radnych Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna